Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Lošonec č. 62; 919 04 Lošonec admin@losonec.sk, losonec@losonec.sk
Obec Lovča Geroemttova 95; 966 21 Lovča oculovca@stonline.sk, lovca@lovca.sk
Obec Lovce č. 222; 951 92 Lovce obeclovce@centrum.sk
Obec Lovčica - Trubín č. 116; 966 23 Lovčica - Trubín starostalt@stonline.sk
Obec Lovinobaňa SNP 361/1; 985 54 Lovinobaňa obeclovinobana@stonline.sk
Obec Ložín č. 31; 072 05 Ložín obeclozin@stonline.sk
Obec Lozorno Hlavná 1; 900 55 Lozorno obec@lozorno.sk
Obec Ľubá č. 79; 943 53 Ľubá oculuba@stonline.sk
Obec Ľubeľa Ľubeľa; 032 14 Ľubeľa obeclubela@imafex.sk
Obec Lubeník č. 222; 049 18 Lubeník obec.lubenik@revnet.sk
Obec Ľubica Gen. Svobodu 127; 059 71 Ľubica starosta@obeclubica.sk
Obec Ľubietová č. 1; 976 55 Ľubietová obeclubietova@stonline.sk
Obec Lubina č. 49; 916 12 Lubina starosta@obeclubina.sk
Obec Ľubiša č. 129; 067 11 Ľubiša oculubisa@stonline.sk
Obec Ľubochňa č. 143; 034 91 Ľubochňa davidik@lubochna.sk, obeclubochna@stonline.sk
Obec Ľuboreč č. 138; 985 11 Ľuboreč oculuborec@stonline.sk
Obec Ľuboriečka č. 91; 991 02 Ľuboriečka obecluboriecka@mail.t-com.sk
Obec Ľubotice Čsl. letcov 2; 080 06 Ľubotice urad@obeclubotice.sk
Obec Ľubotín Na rovni 302/12; 065 41 Ľubotín obeclubotin@stonline.sk
Obec Ľubovec č. 103; 082 42 Ľubovec obeclubovec@nextra.sk
Obec Lúč na Ostrove č. 20; 930 03 Lúč na Ostrove luc@real-net.sk, lucs@real-net.sk
Obec Lučatín č. 40; 976 61 Lučatín obeclucatin@stonline.sk
Obec Lučivná č. 208; 059 31 Lučivná oculucivna@sinet.sk
Obec Lúčka (okr. Levoča) č. 32; 053 03 Lúčka obeclucka@centrum.sk
Obec Lúčka (okr. Rožňava) č. 39; 049 42 Lúčka obeclucka@gmail.com