Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Malachov Ortútska cesta 145; 974 05 Malachov oumalachov@orangemail.sk, starosta@malachov.sk
Obec Málaš č. 14; 935 67 Málaš starosta@malas.sk
Obec Malatiná č. 148; 026 01 Malatiná obecny.urad@malatina.sk
Obec Malatíny č. 9; 032 15 Malatíny obec.malatiny@stonline.sk
Obec Malčice č. 176; 072 06 Malčice oumalcice@minet.sk
Obec Malcov Hlavná 130; 086 06 Malcov obecmalcov@mail.t-com.sk
Obec Malé Borové č. 34; 027 32 Malé Borové obecmaleborove@stonline.sk
Obec Malé Chyndice č. 41; 951 54 Malé Chyndice obecmalechyndice@zoznam.sk
Obec Malé Dvorníky č. 153; 929 01 Malé Dvorníky obecmaledvorniky@post.sk
Obec Malé Hoste č. 191; 956 37 Malé Hoste malehoste@stonline.sk
Obec Malé Kosihy č. 3; 943 61 Malé Kosihy obecmkosihy@stonline.sk
Obec Malé Kozmálovce č. 1; 935 21 Malé Kozmálovce ocu.malekozmalovce@mail.t-com.sk
Obec Malé Kršteňany č. 105; 958 03 Malé Kršteňany obecnyuradmk@stonline.sk, malekrstenany@malekrstenany.sk
Obec Malé Lednice č. 101; 018 16 Malé Lednice male.lednice@mail.t-com.sk
Obec Malé Leváre č. 177; 908 74 Malé Leváre obecmalelevare@stonline.sk
Obec Malé Ludince č. 82; 937 01 Malé Ludince obecmaleludince@orangemail.sk
Obec Malé Ozorovce Hlavná 108; 076 63 Malé Ozorovce mozorovce@slovanet.sk
Obec Malé Raškovce č. 56; 072 17 Malé Raškovce obecmaleraskovce@centrum.sk
Obec Malé Ripňany č. 87; 956 07 Malé Ripňany ou.mripnany@mail.t-com.sk
Obec Malé Straciny č. 86; 990 01 Malé Straciny tatianakassayova@pobox.sk
Obec Malé Trakany K Tise 325; 076 42 Malé Trakany obec_maletrakany@stonline.sk
Obec Malé Uherce Uherecká 110/96; 958 03 Malé Uherce ocu.maleuherce@slovanet.sk
Obec Malé Vozokany č. 46; 951 82 Malé Vozokany ou-malevozokany@slovanet.sk
Obec Malé Zálužie č. 63; 951 24 Malé Zálužie v.predanocyova@centrum.sk
Obec Malé Zlievce č. 75; 991 22 Malé Zlievce cseriova.adriana@post.sk, cseriova1@post.sk