Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Malinovo L. Svobodu 17; 900 45 Malinovo obecnyurad@malinovo.sk, godova@malinovo.sk
Obec Malužiná č. 53; 032 34 Malužiná obecmaluzina@stonline.sk
Obec Malý Čepčín č. 14; 038 45 Malý Čepčín omc@gaya.sk
Obec Malý Cetín č. 105; 951 07 Malý Cetín charizol@wmx.sk
Obec Malý Horeš Družstevná 233; 076 52 Malý Horeš obecmalyhores@stonline.sk
Obec Malý Kamenec č. 147; 076 36 Malý Kamenec obec.m.kamenec@stonline.sk
Obec Malý Krtíš Družstevná 2; 990 01 Malý Krtíš malykrtis@stonline.sk
Obec Malý Lapáš č. 87; 951 04 Malý Lapáš starosta@malylapas.sk, obecnyurad@malylapas.sk
Obec Malý Lipník č. 64; 065 46 Malý Lipník obecmalylipnik@stonline.sk
Obec Malý Šariš č. 104; 080 01 Malý Šariš malysaris@stonline.sk
Obec Malý Slavkov Gerlachovská 52; 060 01 Malý Slavkov oumslavkov@sinet.sk, obec@malyslavkov.sk
Obec Malý Slivník č. 48; 082 67 Malý Slivník obecmalyslivnik@stonline.sk
Obec Malženice č. 294; 919 29 Malženice obec@malzenice.sk
Obec Maňa Nám. M. R. Štefánika 1; 941 45 Maňa matrika@obecmana.sk, ocumana@itax.sk
Obec Mankovce č. 101; 951 91 Mankovce mankovce@centrum.sk
Obec Marcelová Nám. Slobody 1199; 946 32 Marcelová obecmarcelova@stonline.sk
Obec Margecany Obchodná 7; 055 01 Margecany margecany@stonline.sk
Obec Marhaň č. 36; 086 45 Marhaň obecmarhan@azet.sk
Obec Marianka Školská 32; 900 33 Marianka obec@marianka.sk
Obec Markovce č. 63; 072 06 Markovce ocumark@stonline.sk
Obec Markušovce Michalská 51; 053 21 Markušovce
Obec Martin nad Žitavou č. 130; 953 01 Martin nad Žitavou info@martinnadzitavou.sk, starosta@martinnadzitavou.sk
Obec Martinček č. 83; 034 95 Martinček ou@martincek.sk
Obec Martinová č. 3; 980 41 Martinová ocu.martinova@zoznam.sk
Obec Martovce č. 14; 947 01 Martovce ocu@martovce.sk