Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Málinec č. 474; 985 26 Málinec malinec@stonline.sk
Obec Malinová č. 115; 972 13 Malinová obec@malinova.sk, malinova@prievidzanet.sk
Obec Malinovo L. Svobodu 17; 900 45 Malinovo obecnyurad@malinovo.sk, godova@malinovo.sk
Obec Malužiná č. 53; 032 34 Malužiná obecmaluzina@stonline.sk
Obec Malý Čepčín č. 14; 038 45 Malý Čepčín omc@gaya.sk
Obec Malý Cetín č. 105; 951 07 Malý Cetín charizol@wmx.sk
Obec Malý Horeš Družstevná 233; 076 52 Malý Horeš obecmalyhores@stonline.sk
Obec Malý Kamenec č. 147; 076 36 Malý Kamenec obec.m.kamenec@stonline.sk
Obec Malý Krtíš Družstevná 2; 990 01 Malý Krtíš malykrtis@stonline.sk
Obec Malý Lapáš č. 87; 951 04 Malý Lapáš starosta@malylapas.sk, obecnyurad@malylapas.sk
Obec Malý Lipník č. 64; 065 46 Malý Lipník ocu@obecmalylipnik.sk, obecnyurad@obecmalylipnik.sk, info@obecmalylipnik.sk, ou@obecmalylipnik.sk, sekretariat@obecmalylipnik.sk, urad@obecmalylipnik.sk, podatelna@obecmalylipnik.sk, obecny.urad@obecmalylipnik.sk, prednosta@obecmalylipnik.sk
Obec Malý Šariš č. 104; 080 01 Malý Šariš malysaris@stonline.sk
Obec Malý Slavkov Gerlachovská 52; 060 01 Malý Slavkov obec@obecmalyslavkov.sk
Obec Malý Slivník č. 48; 082 67 Malý Slivník obecmalyslivnik@stonline.sk
Obec Malženice č. 294; 919 29 Malženice obec@malzenice.sk
Obec Maňa Nám. M. R. Štefánika 1; 941 45 Maňa ocu@obecmana.sk, obecnyurad@obecmana.sk, info@obecmana.sk, ou@obecmana.sk, sekretariat@obecmana.sk, urad@obecmana.sk, podatelna@obecmana.sk, obecny.urad@obecmana.sk, prednosta@obecmana.sk
Obec Mankovce č. 101; 951 91 Mankovce mankovce@centrum.sk
Obec Marcelová Nám. Slobody 1199; 946 32 Marcelová obecmarcelova@stonline.sk
Obec Margecany Obchodná 7; 055 01 Margecany ocu@vykazy.sk, obecnyurad@vykazy.sk, info@vykazy.sk, ou@vykazy.sk, sekretariat@vykazy.sk, urad@vykazy.sk, podatelna@vykazy.sk, obecny.urad@vykazy.sk, prednosta@vykazy.sk
Obec Marhaň č. 36; 086 45 Marhaň ocu@obecmarhan.sk, obecnyurad@obecmarhan.sk, info@obecmarhan.sk, ou@obecmarhan.sk, sekretariat@obecmarhan.sk, urad@obecmarhan.sk, podatelna@obecmarhan.sk, obecny.urad@obecmarhan.sk, prednosta@obecmarhan.sk
Obec Marianka Školská 32; 900 33 Marianka obec@marianka.sk
Obec Markovce č. 63; 072 06 Markovce ocumark@stonline.sk
Obec Markušovce Michalská 51; 053 21 Markušovce ocu@markusovce.sk, obecnyurad@markusovce.sk, info@markusovce.sk, ou@markusovce.sk, sekretariat@markusovce.sk, urad@markusovce.sk, podatelna@markusovce.sk, obecny.urad@markusovce.sk, prednosta@markusovce.sk
Obec Martin nad Žitavou č. 130; 953 01 Martin nad Žitavou info@martinnadzitavou.sk, starosta@martinnadzitavou.sk
Obec Martinček č. 83; 034 95 Martinček ou@martincek.sk