Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Modrany č. 337; 946 33 Modrany obecmodrany@inmail.sk
Obec Modrová č. 187; 916 35 Modrová modrova@modrova.eu.sk
Obec Modrovka č. 35; 916 35 Modrovka oumodrovka@stonline.sk
Obec Mojmírovce Nám. sv. Ladislava 931/7; 951 15 Mojmírovce ocu@mojmirovce.sk, obecnyurad@mojmirovce.sk, info@mojmirovce.sk, ou@mojmirovce.sk, sekretariat@mojmirovce.sk, urad@mojmirovce.sk, podatelna@mojmirovce.sk, obecny.urad@mojmirovce.sk, prednosta@mojmirovce.sk
Obec Mojš č. 147; 010 01 Mojš ocumojs@mail.t-com.sk
Obec Mojtín č. 242; 020 72 Mojtín obecmojtin@obecmojtin.sk, obecmojtin@stonline.sk
Obec Mojzesovo č. 494; 941 04 Mojzesovo ocu@mojzesovo.sk, obecnyurad@mojzesovo.sk, info@mojzesovo.sk, ou@mojzesovo.sk, sekretariat@mojzesovo.sk, urad@mojzesovo.sk, podatelna@mojzesovo.sk, obecny.urad@mojzesovo.sk, prednosta@mojzesovo.sk
Obec Mokrá Lúka č. 2; 050 01 Mokrá Lúka obec@mokraluka.sk, obmokraluka@stonline.sk
Obec Mokrance č. 38; 045 01 Mokrance obec@mokrance.sk
Obec Mokroluh Toplianska 135; 086 01 Mokroluh mokroluh@in.slovanet.sk
Obec Mokrý Háj č. 6; 908 65 Mokrý Háj ocu@mokryhaj.sk, obecnyurad@mokryhaj.sk, info@mokryhaj.sk, ou@mokryhaj.sk, sekretariat@mokryhaj.sk, urad@mokryhaj.sk, podatelna@mokryhaj.sk, obecny.urad@mokryhaj.sk, prednosta@mokryhaj.sk
Obec Môlča č. 61; 974 01 Môlča molca@orangemail.sk
Obec Moravany č. 98; 072 03 Moravany oumoravany@stonline.sk
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4; 922 21 Moravany nad Váhom moravany@moravany.sk
Obec Moravské Lieskové č. 657; 916 42 Moravské Lieskové ocu@moravskelieskove.sk, starosta@moravskelieskove.sk
Obec Moravský Svätý Ján č. 803; 908 71 Moravský Svätý Ján ocu@moravskysvatyjan.sk, obecnyurad@moravskysvatyjan.sk, info@moravskysvatyjan.sk, ou@moravskysvatyjan.sk, sekretariat@moravskysvatyjan.sk, urad@moravskysvatyjan.sk, podatelna@moravskysvatyjan.sk, obecny.urad@moravskysvatyjan.sk, prednosta@moravskysvatyjan.sk
Obec Moškovec č. 18; 038 44 Moškovec pddrazkovce@gaya.sk
Obec Mošovce Kollárovo nám. 314; 038 21 Mošovce mosovce@mosovce.sk, jan.zirko@mosovce.sk
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96; 900 46 Most pri Bratislave starosta@mostpribratislave.sk
Obec Moštenica č. 73; 976 13 Moštenica ocumostenica@orangemail.sk
Obec Mostová č. 120; 925 07 Mostová mostova@mostova-kurt.sk
Obec Mošurov č. 15; 082 67 Mošurov mosurov@gmail.com
Obec Motešice Machnáčska 288; 913 26 Motešice obec@motesice.sk, starosta@motesice.sk
Obec Motyčky č. 14; 976 02 Motyčky obec.motycky@orangemail.sk
Obec Mučín Bernolákova 1; 985 31 Mučín obecmucin@stonline.sk, uradmucin@stonline.sk