Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Neded Hlavná 844; 925 85 Neded ocu@neded.sk, obecnyurad@neded.sk, info@neded.sk, ou@neded.sk, sekretariat@neded.sk, urad@neded.sk, podatelna@neded.sk, obecny.urad@neded.sk, prednosta@neded.sk
Obec Nededza Hlavná 1/1; 013 02 Nededza ocu@nededza.eu, obecnyurad@nededza.eu, info@nededza.eu, ou@nededza.eu, sekretariat@nededza.eu, urad@nededza.eu, podatelna@nededza.eu, obecny.urad@nededza.eu, prednosta@nededza.eu
Obec Nedožery - Brezany Družstevná 367/1; 972 12 Nedožery - Brezany obec.ned_brez@stonline.sk
Obec Nemce Lúčna 52; 974 01 Nemce obec@nemce.sk
Obec Nemčice Hlohovská cesta 376; 955 01 Nemčice nemcice@nemcice.sk
Obec Nemčiňany č. 128; 951 81 Nemčiňany obec-nemcinany@naex.sk
Obec Nemcovce (okr. Bardejov) č. 27; 086 12 Nemcovce nemcovce@nemcovce.sk, starosta@nemcovce.sk
Obec Nemcovce (okr. Prešov) č. 93; 082 12 Nemcovce obecnemcovce@zoznam.sk
Obec Nemecká Hronská 37; 976 97 Nemecká ou@nemecka.info
Obec Nemečky č. 70; 956 22 Nemečky uhlarova@centrum.sk
Obec Nemešany č. 62; 053 02 Nemešany ocu@obecnemesany.sk, obecnyurad@obecnemesany.sk, info@obecnemesany.sk, ou@obecnemesany.sk, sekretariat@obecnemesany.sk, urad@obecnemesany.sk, podatelna@obecnemesany.sk, obecny.urad@obecnemesany.sk, prednosta@obecnemesany.sk
Obec Nenince Hlavná 238; 991 26 Nenince ocu@nenince.sk, obecnyurad@nenince.sk, info@nenince.sk, ou@nenince.sk, sekretariat@nenince.sk, urad@nenince.sk, podatelna@nenince.sk, obecny.urad@nenince.sk, prednosta@nenince.sk
Obec Neporadza (okr. Rimavská Sobota) č. 79; 980 45 Neporadza obec.neporadza@szm.sk
Obec Neporadza (okr. Trenčín) č. 108; 913 26 Neporadza ocuneporadza@stonline.sk
Obec Nesluša č. 978; 023 41 Nesluša ou@neslusa.sk
Obec Nesvady Obchodná 23; 946 51 Nesvady ocu@nesvady.sk
Obec Neverice Hlavná 119; 951 72 Neverice starostaneverice@stonline.sk
Obec Nevidzany (okr. Prievidza) č. 49; 972 27 Nevidzany obecnevidzanypd@centrum.sk
Obec Nevidzany (okr. Zlaté Moravce) č. 106; 951 62 Nevidzany nevidzany@slovanet.sk
Obec Nevoľné č. 127; 967 01 Nevoľné obecnevolne@stonline.sk, starosta@nevolne.sk
Obec Nezbudská Lúčka č. 130; 013 24 Nezbudská Lúčka office@nezbudskalucka.sk
Obec Nimnica č. 115; 020 71 Nimnica nimnica@slovanet.sk
Obec Nitra nad Ipľom č. 96; 985 57 Nitra nad Ipľom obecnitranadiplom@post.sk
Obec Nitrianska Blatnica č. 6; 956 05 Nitrianska Blatnica starosta@nitrianskablatnica.sk, ocunblatnica@wircom.sk
Obec Nitrianska Streda č. 1; 956 16 Nitrianska Streda obecns@orangemail.sk