Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Novosad Hlavná 144/47; 076 02 Novosad ocunovosad@gmail.com
Obec Novoť č. 285; 029 55 Novoť ounovot@bb.telecom.sk
Obec Nový Ruskov Sv. Cyrila a Metoda 109/136; 075 01 Nový Ruskov novyruskov.starosta@slovanet.sk
Obec Nový Salaš č. 75; 044 17 Nový Salaš obec@novysalas.gityposta.sk
Obec Nový Tekov č. 266; 935 33 Nový Tekov obecnovytekov@stonline.sk
Obec Nový Život Eliášovce 55; 930 38 Nový Život ou.novyzivot@stonline.sk, ou.novyzivot@mail.t-com.sk
Obec Nýrovce č. 53; 935 67 Nýrovce obecnyrovce@stonline.sk
Obec Obeckov č. 165; 991 05 Obeckov obeckov@orangemail.sk
Obec Obid Kráľa Štefana 57; 943 04 Obid starosta@obid.sk
Obec Obišovce č. 83; 044 81 Obišovce obisovce@slovanet.sk
Obec Oborín č. 125; 076 75 Oborín oborin@minet.sk
Obec Obyce Cintorínska 229; 951 95 Obyce obec.obyce@stonline.sk
Obec Ochodnica č. 121; 023 35 Ochodnica obecochodnica@stonline.sk
Obec Ochtiná č. 52; 049 35 Ochtiná ochtina@stonline.sk
Obec Očkov č. 177; 916 22 Očkov obec.ockov@stonline.sk
Obec Očová SNP 330/110; 962 23 Očová obecocova@mail.t-com.sk
Obec Odorín č. 266; 053 22 Odorín obecodorin@stonline.sk
Obec Ohrady č. 267; 930 12 Ohrady ocuohrady@stonline.sk
Obec Ohradzany č. 164; 067 22 Ohradzany obecohradzany@pobox.sk
Obec Okoč Hlavná 833/57; 930 28 Okoč info@okoc.sk
Obec Okoličná na Ostrove Nitrianska 381; 946 13 Okoličná na Ostrove ekel@stonline.sk
Obec Okrúhle č. 131; 090 42 Okrúhle obecokruhle@okruhle.eu, obecokruhle@stonline.sk
Obec Okružná č. 15; 082 12 Okružná obecokruzna@azet.sk
Obec Olcnava Jarná 2; 053 61 Olcnava olcnava@stonline.sk
Obec Oľdza č. 16; 930 39 Oľdza ou.oldza@stonline.sk