Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Nové Hony č. 13; 985 42 Nové Hony ou.n.hony@stonline.sk
Obec Nové Sady č. 201; 951 24 Nové Sady ocu@novesady.sk, obecnyurad@novesady.sk, info@novesady.sk, ou@novesady.sk, sekretariat@novesady.sk, urad@novesady.sk, podatelna@novesady.sk, obecny.urad@novesady.sk, prednosta@novesady.sk
Obec Novosad Hlavná 144/47; 076 02 Novosad ocunovosad@gmail.com
Obec Novoť č. 285; 029 55 Novoť ocu@novot.sk, obecnyurad@novot.sk, info@novot.sk, ou@novot.sk, sekretariat@novot.sk, urad@novot.sk, podatelna@novot.sk, obecny.urad@novot.sk, prednosta@novot.sk
Obec Nový Ruskov Sv. Cyrila a Metoda 109/136; 075 01 Nový Ruskov novyruskov.starosta@slovanet.sk
Obec Nový Salaš č. 75; 044 17 Nový Salaš obec@novysalas.gityposta.sk
Obec Nový Tekov č. 266; 935 33 Nový Tekov ocu@novytekov.sk, obecnyurad@novytekov.sk, info@novytekov.sk, ou@novytekov.sk, sekretariat@novytekov.sk, urad@novytekov.sk, podatelna@novytekov.sk, obecny.urad@novytekov.sk, prednosta@novytekov.sk
Obec Nový Život Eliášovce 55; 930 38 Nový Život ocu@franklincountyymca.org, obecnyurad@franklincountyymca.org, info@franklincountyymca.org, ou@franklincountyymca.org, sekretariat@franklincountyymca.org, urad@franklincountyymca.org, podatelna@franklincountyymca.org, obecny.urad@franklincountyymca.org, prednosta@franklincountyymca.org
Obec Nýrovce č. 53; 935 67 Nýrovce obecnyrovce@stonline.sk
Obec Obeckov č. 165; 991 05 Obeckov obeckov@orangemail.sk
Obec Obid Kráľa Štefana 57; 943 04 Obid starosta@obid.sk
Obec Obišovce č. 83; 044 81 Obišovce obisovce@slovanet.sk
Obec Oborín č. 125; 076 75 Oborín oborin@minet.sk
Obec Obyce Cintorínska 229; 951 95 Obyce ocu@obyce.eu, obecnyurad@obyce.eu, info@obyce.eu, ou@obyce.eu, sekretariat@obyce.eu, urad@obyce.eu, podatelna@obyce.eu, obecny.urad@obyce.eu, prednosta@obyce.eu
Obec Ochodnica č. 121; 023 35 Ochodnica ocu@ochodnica.sk, obecnyurad@ochodnica.sk, info@ochodnica.sk, ou@ochodnica.sk, sekretariat@ochodnica.sk, urad@ochodnica.sk, podatelna@ochodnica.sk, obecny.urad@ochodnica.sk, prednosta@ochodnica.sk
Obec Ochtiná č. 52; 049 35 Ochtiná ochtina@stonline.sk
Obec Očkov č. 177; 916 22 Očkov ocu@ockov.sk, obecnyurad@ockov.sk, info@ockov.sk, ou@ockov.sk, sekretariat@ockov.sk, urad@ockov.sk, podatelna@ockov.sk, obecny.urad@ockov.sk, prednosta@ockov.sk
Obec Očová SNP 330/110; 962 23 Očová ocu@ocova.sk, obecnyurad@ocova.sk, info@ocova.sk, ou@ocova.sk, sekretariat@ocova.sk, urad@ocova.sk, podatelna@ocova.sk, obecny.urad@ocova.sk, prednosta@ocova.sk
Obec Odorín č. 266; 053 22 Odorín ocu@obecodorin.sk, obecnyurad@obecodorin.sk, info@obecodorin.sk, ou@obecodorin.sk, sekretariat@obecodorin.sk, urad@obecodorin.sk, podatelna@obecodorin.sk, obecny.urad@obecodorin.sk, prednosta@obecodorin.sk
Obec Ohrady č. 267; 930 12 Ohrady ocu@obecohrady.sk, obecnyurad@obecohrady.sk, info@obecohrady.sk, ou@obecohrady.sk, sekretariat@obecohrady.sk, urad@obecohrady.sk, podatelna@obecohrady.sk, obecny.urad@obecohrady.sk, prednosta@obecohrady.sk
Obec Ohradzany č. 164; 067 22 Ohradzany obecohradzany@pobox.sk
Obec Okoč Hlavná 833/57; 930 28 Okoč info@okoc.sk
Obec Okoličná na Ostrove Nitrianska 381; 946 13 Okoličná na Ostrove ocu@okolicnanaostrove.sk, obecnyurad@okolicnanaostrove.sk, info@okolicnanaostrove.sk, ou@okolicnanaostrove.sk, sekretariat@okolicnanaostrove.sk, urad@okolicnanaostrove.sk, podatelna@okolicnanaostrove.sk, obecny.urad@okolicnanaostrove.sk, prednosta@okolicnanaostrove.sk
Obec Okrúhle č. 131; 090 42 Okrúhle obecokruhle@okruhle.eu, obecokruhle@stonline.sk
Obec Okružná č. 15; 082 12 Okružná obecokruzna@azet.sk