Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Otrhánky č. 8; 956 55 Otrhánky obec@otrhanky.sk
Obec Otročok č. 35; 982 62 Otročok otrocok@stonline.sk
Obec Ovčiarsko Hričovská cesta 16; 010 04 Ovčiarsko obecovciarsko@gmail.com
Obec Ovčie č. 329; 082 38 Ovčie obecovcie@stonline.sk
Obec Ožďany č. 64; 980 11 Ožďany ocu@obecozdany.sk, obecnyurad@obecozdany.sk, info@obecozdany.sk, ou@obecozdany.sk, sekretariat@obecozdany.sk, urad@obecozdany.sk, podatelna@obecozdany.sk, obecny.urad@obecozdany.sk, prednosta@obecozdany.sk
Obec Ozdín č. 52; 985 24 Ozdín obec.ozdin@gmail.com, starostaozdin@gmail.com
Obec Pača Hlavná 18; 049 41 Pača obec.paca@mail.t-com.sk
Obec Padáň č. 289; 929 01 Padáň oupadan@panelnet.sk
Obec Padarovce č. 3; 980 23 Padarovce ocu.padarovce@rsnet.sk
Obec Pakostov č. 24; 094 07 Pakostov pakostov@stonline.sk
Obec Palárikovo Hlavná 82; 941 11 Palárikovo ocupal@post.sk
Obec Palín č. 233; 072 13 Palín ocu@obecpalin.eu, obecnyurad@obecpalin.eu, info@obecpalin.eu, ou@obecpalin.eu, sekretariat@obecpalin.eu, urad@obecpalin.eu, podatelna@obecpalin.eu, obecny.urad@obecpalin.eu, prednosta@obecpalin.eu
Obec Palota č. 45; 068 01 Palota obecpalota@zoznam.sk
Obec Paňa č. 26; 951 05 Paňa obec.pana@gmail.com
Obec Panické Dravce č. 51; 985 32 Panické Dravce oupdravce@stonline.sk
Obec Paňovce č. 95; 044 71 Paňovce obecnyurad.panovce@stonline.sk
Obec Papín č. 148; 067 33 Papín ocu@obecpapin.sk, obecnyurad@obecpapin.sk, info@obecpapin.sk, ou@obecpapin.sk, sekretariat@obecpapin.sk, urad@obecpapin.sk, podatelna@obecpapin.sk, obecny.urad@obecpapin.sk, prednosta@obecpapin.sk
Obec Papradno č. 315; 018 13 Papradno ocu@papradno.sk, obecnyurad@papradno.sk, info@papradno.sk, ou@papradno.sk, sekretariat@papradno.sk, urad@papradno.sk, podatelna@papradno.sk, obecny.urad@papradno.sk, prednosta@papradno.sk
Obec Parchovany Hlavná 470; 076 62 Parchovany ocu@parchovany.sk
Obec Parihuzovce č. 46; 067 35 Parihuzovce parihuzovce@inmail.sk
Obec Párnica č. 116; 027 52 Párnica ocu@parnica.sk, obecnyurad@parnica.sk, info@parnica.sk, ou@parnica.sk, sekretariat@parnica.sk, urad@parnica.sk, podatelna@parnica.sk, obecny.urad@parnica.sk, prednosta@parnica.sk
Obec Partizánska Ľupča č. 417; 032 15 Partizánska Ľupča obec.part.lupca@stonline.sk
Obec Pašková č. 66; 049 32 Pašková obecpaskova@stonline.sk
Obec Paština Závada č. 57; 013 41 Paština Závada obec.pastina.zavada@zoznam.sk
Obec Pastovce č. 51; 935 74 Pastovce pastovce@pastovce.sk