Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Olcnava Jarná 2; 053 61 Olcnava ocu@olcnava.sk, obecnyurad@olcnava.sk, info@olcnava.sk, ou@olcnava.sk, sekretariat@olcnava.sk, urad@olcnava.sk, podatelna@olcnava.sk, obecny.urad@olcnava.sk, prednosta@olcnava.sk
Obec Oľdza č. 16; 930 39 Oľdza ou.oldza@stonline.sk
Obec Olejníkov č. 44; 082 57 Olejníkov ocuolejnikov@stonline.sk
Obec Olešná č. 493; 023 52 Olešná urad@obecolesna.sk
Obec Oľka č. 174; 067 04 Oľka obec.olka@mail.t-com.sk
Obec Olováry č. 129; 991 22 Olováry obec.olovary@mail.t-com.sk
Obec Oľšavce č. 9; 086 46 Oľšavce obecolsavce@centrum.sk
Obec Oľšavica č. 94; 053 73 Oľšavica olsavica@olsavica.sk
Obec Oľšavka (okr. Spišská Nová Ves) č. 39; 053 61 Oľšavka ocu@olsavka.sk, obecnyurad@olsavka.sk, info@olsavka.sk, ou@olsavka.sk, sekretariat@olsavka.sk, urad@olsavka.sk, podatelna@olsavka.sk, obecny.urad@olsavka.sk, prednosta@olsavka.sk
Obec Oľšavka (okr. Stropkov) č. 53; 090 22 Oľšavka obec.olsavka@szm.sk
Obec Oľšov č. 29; 082 76 Oľšov obecolsov@profinet-system.sk, olsov@stonline.sk
Obec Olšovany č. 35; 044 19 Olšovany obectlwo@stonline.sk
Obec Omšenie č. 330; 914 43 Omšenie ocu@omsenie.sk, obecnyurad@omsenie.sk, info@omsenie.sk, ou@omsenie.sk, sekretariat@omsenie.sk, urad@omsenie.sk, podatelna@omsenie.sk, obecny.urad@omsenie.sk, prednosta@omsenie.sk
Obec Ondavské Matiašovce č. 201; 094 01 Ondavské Matiašovce o.matiasovce@stonline.sk
Obec Ondrašovce Ondrašovce; 082 33 Ondrašovce ondrasovce@post.sk
Obec Ondrejovce č. 28; 935 51 Ondrejovce obecondrejovce@obecondrejovce.sk, starosta@obecondrejovce.sk
Obec Opátka č. 17; 044 65 Opátka obec@opatka.gityposta.sk
Obec Opatovce č. 73; 913 11 Opatovce opatovce.ocu@mail.t-com.sk
Obec Opatovce nad Nitrou č. 393; 972 02 Opatovce nad Nitrou ocu@opatovcenadnitrou.sk, dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk
Obec Opatovská Nová Ves č. 189; 991 07 Opatovská Nová Ves ocuonves@gmail.com
Obec Opoj č. 1; 919 32 Opoj obec@opoj.sk
Obec Oponice č. 105; 956 14 Oponice ocu@oponice.sk, obecnyurad@oponice.sk, info@oponice.sk, ou@oponice.sk, sekretariat@oponice.sk, urad@oponice.sk, podatelna@oponice.sk, obecny.urad@oponice.sk, prednosta@oponice.sk
Obec Oravce č. 53; 976 33 Oravce obec@oravce.sk
Obec Orávka č. 49; 980 42 Orávka obec.oravka@gemernet.sk
Obec Oravská Jasenica č. 148; 029 64 Oravská Jasenica ocu@oravskajasenica.sk, obecnyurad@oravskajasenica.sk, info@oravskajasenica.sk, ou@oravskajasenica.sk, sekretariat@oravskajasenica.sk, urad@oravskajasenica.sk, podatelna@oravskajasenica.sk, obecny.urad@oravskajasenica.sk, prednosta@oravskajasenica.sk