Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74; 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce ounh@stonline.sk
Obec Nitrianske Pravno Nám. SNP 1/1; 972 13 Nitrianske Pravno starosta@nitrianskepravno.sk, prednosta@nitrianskepravno.sk
Obec Nitrianske Rudno Hlavná 1882; 972 26 Nitrianske Rudno info@nitrianskerudno.sk
Obec Nitrianske Sučany č. 263; 972 21 Nitrianske Sučany obec@nitrianskesucany.sk, starosta@nitrianskesucany.sk
Obec Nitrica č. 489; 972 22 Nitrica ocu@obecnitrica.sk, obecnyurad@obecnitrica.sk, info@obecnitrica.sk, ou@obecnitrica.sk, sekretariat@obecnitrica.sk, urad@obecnitrica.sk, podatelna@obecnitrica.sk, obecny.urad@obecnitrica.sk, prednosta@obecnitrica.sk
Obec Nižná (okr. Piešťany) č. 80; 922 06 Nižná ocu@obecnizna.sk, obecnyurad@obecnizna.sk, info@obecnizna.sk, ou@obecnizna.sk, sekretariat@obecnizna.sk, urad@obecnizna.sk, podatelna@obecnizna.sk, obecny.urad@obecnizna.sk, prednosta@obecnizna.sk
Obec Nižná (okr. Tvrdošín) Nová Doba 506; 027 43 Nižná ocunizna@stonline.sk
Obec Nižná Boca č. 3; 032 34 Nižná Boca niznaboca@boca.sk
Obec Nižná Hutka Ortášská 85; 040 18 Nižná Hutka obecniznahutka@netkosice.sk
Obec Nižná Jablonka č. 36; 067 34 Nižná Jablonka niznajablonka@mail.t-com.sk
Obec Nižná Kamenica č. 60; 044 45 Nižná Kamenica obecniznakamenica@netkosice.sk
Obec Nižná Myšľa Obchodná 104; 044 15 Nižná Myšľa obecniznamysla@netkosice.sk
Obec Nižná Olšava č. 100; 090 32 Nižná Olšava nizna.olsava@centrum.sk
Obec Nižná Polianka č. 47; 086 36 Nižná Polianka cundra.jan@post.sk
Obec Nižná Rybnica č. 125; 073 01 Nižná Rybnica oun.rybnica@stonline.sk
Obec Nižná Sitnica č. 105; 094 07 Nižná Sitnica niznasitnica@stonline.sk
Obec Nižná Slaná Nám. SNP 54; 049 23 Nižná Slaná ocu@niznaslana.sk, obecnyurad@niznaslana.sk, info@niznaslana.sk, ou@niznaslana.sk, sekretariat@niznaslana.sk, urad@niznaslana.sk, podatelna@niznaslana.sk, obecny.urad@niznaslana.sk, prednosta@niznaslana.sk
Obec Nižná Voľa č. 30; 086 21 Nižná Voľa obecniznavola@centrum.sk
Obec Nižné Ladičkovce č. 55; 067 11 Nižné Ladičkovce obecnladickovce@stonline.sk
Obec Nižné Nemecké č. 100; 072 52 Nižné Nemecké nizne.nemecke@stonline.sk
Obec Nižné Ružbachy č. 135; 065 02 Nižné Ružbachy ocu@nizneruzbachy.sk, obecnyurad@nizneruzbachy.sk, info@nizneruzbachy.sk, ou@nizneruzbachy.sk, sekretariat@nizneruzbachy.sk, urad@nizneruzbachy.sk, podatelna@nizneruzbachy.sk, obecny.urad@nizneruzbachy.sk, prednosta@nizneruzbachy.sk
Obec Nižný Čaj č. 22; 044 16 Nižný Čaj niznycaj@stonline.sk
Obec Nižný Hrabovec č. 407; 094 21 Nižný Hrabovec ocu@niznyhrabovec.sk, obecnyurad@niznyhrabovec.sk, info@niznyhrabovec.sk, ou@niznyhrabovec.sk, sekretariat@niznyhrabovec.sk, urad@niznyhrabovec.sk, podatelna@niznyhrabovec.sk, obecny.urad@niznyhrabovec.sk, prednosta@niznyhrabovec.sk
Obec Nižný Hrušov č. 519; 094 22 Nižný Hrušov starosta@niznyhrusov.sk
Obec Nižný Klátov Hlavná 1; 044 12 Nižný Klátov obec.n.klatov@stonline.sk, obec.n.klatov@netkosice.sk