Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Mudroňovo č. 65; 946 32 Mudroňovo obecmudronovo@pobox.sk
Obec Mudrovce č. 28; 044 47 Mudrovce obecmudrovce@gmail.com
Obec Muľa č. 20; 991 22 Muľa obec.mula@mail.t-com.sk
Obec Muráň č. 329; 049 01 Muráň ocu@muran.sk, obecnyurad@muran.sk, info@muran.sk, ou@muran.sk, sekretariat@muran.sk, urad@muran.sk, podatelna@muran.sk, obecny.urad@muran.sk, prednosta@muran.sk
Obec Muránska Huta č. 2; 049 01 Muránska Huta muranskahuta@stonline.sk
Obec Muránska Lehota č. 83; 049 01 Muránska Lehota obecmurlehota@stonline.sk
Obec Muránska Zdychava č. 83; 050 01 Muránska Zdychava muranska.zdychava@post.sk
Obec Mútne č. 194; 029 63 Mútne ocu@mutne.sk, obecnyurad@mutne.sk, info@mutne.sk, ou@mutne.sk, sekretariat@mutne.sk, urad@mutne.sk, podatelna@mutne.sk, obecny.urad@mutne.sk, prednosta@mutne.sk
Obec Mužla č. 711; 943 52 Mužla starosta@muzla.sk, sekretariat@muzla.sk
Obec Myslina č. 19; 066 01 Myslina ocu@obecmyslina.sk, obecnyurad@obecmyslina.sk, info@obecmyslina.sk, ou@obecmyslina.sk, sekretariat@obecmyslina.sk, urad@obecmyslina.sk, podatelna@obecmyslina.sk, obecny.urad@obecmyslina.sk, prednosta@obecmyslina.sk
Obec Mýtna č. 47; 985 53 Mýtna ocu@mytna.sk, obecnyurad@mytna.sk, info@mytna.sk, ou@mytna.sk, sekretariat@mytna.sk, urad@mytna.sk, podatelna@mytna.sk, obecny.urad@mytna.sk, prednosta@mytna.sk
Obec Mýtne Ludany Kalvinské nám. 1; 935 56 Mýtne Ludany ocu@mytneludany.sk, obecnyurad@mytneludany.sk, info@mytneludany.sk, ou@mytneludany.sk, sekretariat@mytneludany.sk, urad@mytneludany.sk, podatelna@mytneludany.sk, obecny.urad@mytneludany.sk, prednosta@mytneludany.sk
Obec Mýto pod Ďumbierom č. 64; 976 44 Mýto pod Ďumbierom ocu@topky.sk, obecnyurad@topky.sk, info@topky.sk, ou@topky.sk, sekretariat@topky.sk, urad@topky.sk, podatelna@topky.sk, obecny.urad@topky.sk, prednosta@topky.sk
Obec Nacina Ves č. 229; 072 21 Nacina Ves ocu@nacinaves.sk, obecnyurad@nacinaves.sk, info@nacinaves.sk, ou@nacinaves.sk, sekretariat@nacinaves.sk, urad@nacinaves.sk, podatelna@nacinaves.sk, obecny.urad@nacinaves.sk, prednosta@nacinaves.sk
Obec Nadlice č. 39; 956 32 Nadlice ocunadlice@atlas.sk, starosta.nadlice@centrum.sk
Obec Ňagov č. 49; 068 01 Ňagov obec.nagav@mail.t-com.sk
Obec Naháč č. 84; 919 06 Naháč obec.nahac@stonline.sk
Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1; 053 33 Nálepkovo ocu@nalepkovo.sk, obecnyurad@nalepkovo.sk, info@nalepkovo.sk, ou@nalepkovo.sk, sekretariat@nalepkovo.sk, urad@nalepkovo.sk, podatelna@nalepkovo.sk, obecny.urad@nalepkovo.sk, prednosta@nalepkovo.sk
Obec Nána Madáchova 32; 943 60 Nána ocu@obecnana.sk, obecnyurad@obecnana.sk, info@obecnana.sk, ou@obecnana.sk, sekretariat@obecnana.sk, urad@obecnana.sk, podatelna@obecnana.sk, obecny.urad@obecnana.sk, prednosta@obecnana.sk
Obec Nandraž č. 23; 049 61 Nandraž obec.nandraz@centrum.sk
Obec Ňárad č. 78; 930 06 Ňárad narad@stonline.sk
Obec Nechválova Polianka č. 12; 067 33 Nechválova Polianka nechvalovapolianka@thelocalchannel.co.uk
Obec Necpaly č. 168; 038 12 Necpaly ocu@necpaly.sk, obecnyurad@necpaly.sk, info@necpaly.sk, ou@necpaly.sk, sekretariat@necpaly.sk, urad@necpaly.sk, podatelna@necpaly.sk, obecny.urad@necpaly.sk, prednosta@necpaly.sk
Obec Nedanovce č. 62; 958 43 Nedanovce ounedanovce@stonline.sk
Obec Nedašovce č. 66; 956 35 Nedašovce ocunedasovce@centrum.sk