Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Oravská Polhora č. 454; 029 47 Oravská Polhora ocu@oravskapolhora.sk, obecnyurad@oravskapolhora.sk, info@oravskapolhora.sk, ou@oravskapolhora.sk, sekretariat@oravskapolhora.sk, urad@oravskapolhora.sk, podatelna@oravskapolhora.sk, obecny.urad@oravskapolhora.sk, prednosta@oravskapolhora.sk
Obec Oravská Poruba č. 290; 027 54 Oravská Poruba ocu@oravskaporuba.sk, obecnyurad@oravskaporuba.sk, info@oravskaporuba.sk, ou@oravskaporuba.sk, sekretariat@oravskaporuba.sk, urad@oravskaporuba.sk, podatelna@oravskaporuba.sk, obecny.urad@oravskaporuba.sk, prednosta@oravskaporuba.sk
Obec Oravské Veselé č. 374; 029 62 Oravské Veselé ocu@oravskevesele.sk, obecnyurad@oravskevesele.sk, info@oravskevesele.sk, ou@oravskevesele.sk, sekretariat@oravskevesele.sk, urad@oravskevesele.sk, podatelna@oravskevesele.sk, obecny.urad@oravskevesele.sk, prednosta@oravskevesele.sk
Obec Oravský Podzámok č. 61; 027 41 Oravský Podzámok ocu@oravskypodzamok.sk, obecnyurad@oravskypodzamok.sk, info@oravskypodzamok.sk, ou@oravskypodzamok.sk, sekretariat@oravskypodzamok.sk, urad@oravskypodzamok.sk, podatelna@oravskypodzamok.sk, obecny.urad@oravskypodzamok.sk, prednosta@oravskypodzamok.sk
Obec Ordzovany č. 66; 053 06 Ordzovany ocu@vsetkyfirmy.sk, obecnyurad@vsetkyfirmy.sk, info@vsetkyfirmy.sk, ou@vsetkyfirmy.sk, sekretariat@vsetkyfirmy.sk, urad@vsetkyfirmy.sk, podatelna@vsetkyfirmy.sk, obecny.urad@vsetkyfirmy.sk, prednosta@vsetkyfirmy.sk
Obec Orechová č. 57; 072 51 Orechová obecorechova@lekosonline.sk
Obec Orechová Potôň č. 281; 930 02 Orechová Potôň ocu@orechovapoton.sk, obecnyurad@orechovapoton.sk, info@orechovapoton.sk, ou@orechovapoton.sk, sekretariat@orechovapoton.sk, urad@orechovapoton.sk, podatelna@orechovapoton.sk, obecny.urad@orechovapoton.sk, prednosta@orechovapoton.sk
Obec Orešany č. 79; 956 06 Orešany oresany@wircom.sk
Obec Oreské (okr. Michalovce) č. 129; 072 23 Oreské obecoreske@stonline.sk
Obec Oreské (okr. Skalica) č. 7; 908 63 Oreské oreske@zoznam.sk
Obec Orlov č. 119; 065 43 Orlov ocu@obecorlov.sk, obecnyurad@obecorlov.sk, info@obecorlov.sk, ou@obecorlov.sk, sekretariat@obecorlov.sk, urad@obecorlov.sk, podatelna@obecorlov.sk, obecny.urad@obecorlov.sk, prednosta@obecorlov.sk
Obec Orovnica č. 96; 966 52 Orovnica ocuorovnica@stonline.sk
Obec Osádka č. 47; 026 01 Osádka osadka.ocu@gmail.com, ocu.osadka@inmail.sk
Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745; 023 01 Oščadnica ocu@oscadnica.sk, obecnyurad@oscadnica.sk, info@oscadnica.sk, ou@oscadnica.sk, sekretariat@oscadnica.sk, urad@oscadnica.sk, podatelna@oscadnica.sk, obecny.urad@oscadnica.sk, prednosta@oscadnica.sk
Obec Osikov č. 57; 086 42 Osikov obecosikov@szm.sk
Obec Oslany Nám. slobody 2; 972 47 Oslany ocu@oslany.sk
Obec Ostrá Lúka č. 58; 962 61 Ostrá Lúka ostraluka@stonline.sk
Obec Ostratice č. 200; 956 34 Ostratice ocu@obecostratice.sk, obecnyurad@obecostratice.sk, info@obecostratice.sk, ou@obecostratice.sk, sekretariat@obecostratice.sk, urad@obecostratice.sk, podatelna@obecostratice.sk, obecny.urad@obecostratice.sk, prednosta@obecostratice.sk
Obec Ostrov (okr. Piešťany) č. 315; 922 01 Ostrov ocu@obecostrov.sk, obecnyurad@obecostrov.sk, info@obecostrov.sk, ou@obecostrov.sk, sekretariat@obecostrov.sk, urad@obecostrov.sk, podatelna@obecostrov.sk, obecny.urad@obecostrov.sk, prednosta@obecostrov.sk
Obec Ostrov (okr. Sobrance) č. 106; 072 55 Ostrov ocuostrov@zoznam.sk
Obec Ostrovany č. 60; 082 22 Ostrovany obecostrovany@obecostrovany.sk
Obec Ostrý Grúň č. 193; 966 77 Ostrý Grúň ogrun@stonline.sk
Obec Osturňa č. 153; 059 79 Osturňa obecosturna@stonline.sk
Obec Osuské Lehockého 38; 906 12 Osuské obec.osuske@stonline.sk
Obec Otrhánky č. 8; 956 55 Otrhánky obec@otrhanky.sk