Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Lemešany č. 186; 082 03 Lemešany lemesany@mail.t-com.sk
Obec Lenartov č. 37; 086 06 Lenartov obeclenartov@lenartov.sk
Obec Lenartovce Hlavná 97; 980 44 Lenartovce obec.lenartovce@gemernet.sk
Obec Lendak Obchodná 49; 059 07 Lendak obeclendak@stonline.sk
Obec Lenka č. 11; 980 50 Lenka obec.lenka@post.sk
Obec Lentvora č. 61; 985 13 Lentvora obeclentvora@centrum.sk
Obec Lesenice č. 113; 991 08 Lesenice lesenice@mail.t-com.sk
Obec Lesné č. 81; 071 01 Lesné lesne@zoznam.sk
Obec Lesnica č. 9; 065 33 Lesnica info@lesnica.sk
Obec Lešť Školská 21; 962 63 Lešť anita.tischlerova@mil.sk
Obec Leštiny č. 22; 026 01 Leštiny lestiny.ocu@gmail.com
Obec Letanovce Slovenského raja 55; 053 13 Letanovce obecletanovce@neunet.sk
Obec Letničie č. 35; 908 44 Letničie sekretariat@letnicie.sk, starosta@letnicie.sk
Obec Leváre č. 56; 982 62 Leváre levare@gemer.org
Obec Levkuška č. 31; 982 62 Levkuška obeclevkuska@stonline.sk
Obec Ležiachov č. 70; 038 42 Ležiachov leziachov@gaya.sk
Obec Libichava č. 7; 956 38 Libichava oculibichava@post.sk
Obec Ličartovce č. 239; 082 03 Ličartovce obec.licartovce@stonline.sk
Obec Licince č. 39; 049 14 Licince obeclicince@stonline.sk
Obec Liesek Michalská čast 442; 027 12 Liesek obec@liesek.eu.sk
Obec Lieskovany č. 50; 053 21 Lieskovany lieskovany@stonline.sk
Obec Lieskovec (okr. Humenné) č. 122; 067 45 Lieskovec obeclies@stonline.sk
Obec Lieskovec (okr. Zvolen) Na Barinách 2; 962 21 Lieskovec obeclieskovec@obeclieskovec.sk, starosta@obeclieskovec.sk
Obec Liešno Liešno; 038 22 Liešno obecny@gaya.sk
Obec Liešťany č. 1; 972 27 Liešťany oculiestany@stonline.sk