Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Ladomirová č. 33; 090 03 Ladomirová obecladomirova@stonline.sk
Obec Ladzany č. 113; 962 67 Ladzany oculadzany@mail.t-com.sk
Obec Lakšárska Nová Ves č. 90; 908 76 Lakšárska Nová Ves laksar@stonline.sk
Obec Lascov č. 11; 086 45 Lascov obec.lascov@stonline.sk
Obec Laskár č. 26; 038 43 Laskár laskar@gaya.sk
Obec Laškovce č. 36; 072 01 Laškovce ocu.laskovce@post.sk
Obec Lastomír č. 322; 072 37 Lastomír obeclastomir@minet.sk
Obec Lastovce Hlavná 306; 076 14 Lastovce obeclastovce@mail.t-com.sk
Obec Látky č. 36; 985 45 Látky obeclatky@latky.sk
Obec Lažany (okr. Prešov) č. 31; 082 32 Lažany protektorgum@centrum.sk
Obec Lazany (okr. Prievidza) č. 1/83; 972 11 Lazany obec@lazany.sk
Obec Lazisko č. 140; 032 11 Lazisko lazisko@lazisko.sk, oulazisko@alconet.sk
Obec Lazy pod Makytou č. 157; 020 55 Lazy pod Makytou obeclazypodmakytou@stonline.sk
Obec Lechnica č. 92; 059 06 Lechnica lechnica@sinet.sk
Obec Lednica č. 232; 020 63 Lednica obec.lednica@stonline.sk
Obec Lednické Rovne Nám. Slobody 32; 020 61 Lednické Rovne starosta@lednickerovne.sk
Obec Lehnice č. 89; 930 37 Lehnice ocu.lehnice@madnet.sk, lehnice@lehnice.sk
Obec Lehota č. 16; 951 36 Lehota starosta@lehota.sk
Obec Lehota nad Rimavicou č. 134; 980 53 Lehota nad Rimavicou oulehotanr@stonline.sk
Obec Lehota pod Vtáčnikom Nám. SNP 33/1; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom obecnyurad@lehotapodvtacnikom.sk
Obec Lehôtka č. 23; 985 11 Lehôtka oculehotka@stonline.sk
Obec Lehôtka pod Brehmi č. 22; 966 01 Lehôtka pod Brehmi obeclehotka@post.sk
Obec Lekárovce č. 505; 072 54 Lekárovce obeclekarovce@stonline.sk
Obec Leľa č. 154; 943 65 Leľa ocu.lela@stonline.sk
Obec Leles č. 62; 076 84 Leles leles62@hotmail.com