Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Krásna Lúka č. 138; 082 73 Krásna Lúka oukrasnaluka@stonline.sk
Obec Krásna Ves č. 142; 956 53 Krásna Ves obec@krasnaves.sk
Obec Krasňany č. 22; 013 03 Krasňany krasnany@stonline.sk
Obec Krásno č. 68; 958 43 Krásno obeckrasno@mail.t-com.sk
Obec Krásnohorské Podhradie Lipová 120; 049 41 Krásnohorské Podhradie obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
Obec Krásnovce č. 131; 072 01 Krásnovce krasnovce@minet.sk
Obec Krásny Brod č. 69; 068 01 Krásny Brod ou.kbrod@stonline.sk
Obec Kravany (okr. Poprad) Školská 111; 059 18 Kravany kravany@kravany.sk
Obec Kravany (okr. Trebišov) Potočná 1/6; 076 61 Kravany ocukravany@minet.sk
Obec Kravany nad Dunajom Hlavná 186; 946 36 Kravany nad Dunajom obec@kravany.com
Obec Krčava č. 17; 072 51 Krčava obeckrcava@mail.t-com.sk
Obec Kremnické Bane č. 1; 967 01 Kremnické Bane kremnickebane@stonline.sk
Obec Krišovská Liesková č. 154; 079 01 Krišovská Liesková ocu-krl1@sivinet.sk
Obec Kristy č. 83; 072 55 Kristy kristy@lekosonline.sk
Obec Krivá č. 180; 027 55 Krivá oukriva@orava.sk
Obec Kriváň č. 441; 962 04 Kriváň obeckrivan@stonline.sk, obecnyuradkrivan@zoznam.sk
Obec Krivany Záhradná 46; 082 71 Krivany obec@krivany.sk, starosta@krivany.sk
Obec Krivoklát č. 77; 018 52 Krivoklát krivoklat@abiks.sk
Obec Krížová Ves č. 51; 059 01 Krížová Ves krizovaves@stonline.sk
Obec Krížovany Krížovany 24; 082 33 Krížovany obeckrizovany@zoznam.sk
Obec Križovany nad Dudváhom č. 1; 919 24 Križovany nad Dudváhom starosta@krizovany.sk
Obec Krná č. 49; 985 25 Krná obeckrna@gmail.com
Obec Krnča Októbrova 500; 956 19 Krnča ocu@krnca.sk, ocukrnca@stonline.sk
Obec Krokava č. 4; 982 67 Krokava krokava@gemer.org
Obec Krpeľany Štefánikova 138; 038 54 Krpeľany krpelany@krpelany.sk