Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Koš Víťazstva 791/41; 972 41 Koš oukos@stonline.sk
Obec Košariská č. 78; 906 15 Košariská kosariska@stonline.sk
Obec Košarovce č. 172; 094 06 Košarovce ocukosarovce@stonline.sk
Obec Košeca č. 36; 018 64 Košeca starosta@koseca.sk
Obec Košecké Podhradie č. 359; 018 31 Košecké Podhradie obec@koseckepodhradie.sk
Obec Košická Belá č. 54; 044 65 Košická Belá obeckosbela@stonline.sk
Obec Košická Polianka č. 122; 044 41 Košická Polianka kosickapolianka@netkosice.sk
Obec Košické Oľšany č. 118; 044 42 Košické Oľšany obec_kosicke_olsany@stonline.sk
Obec Košický Klečenov č. 9; 044 45 Košický Klečenov obec.kosicky.klecenov@atlas.sk, obeckosickyklecenov@netkosice.sk
Obec Kosihovce č. 251; 991 25 Kosihovce kosihovce@pobox.sk
Obec Koškovce č. 11; 067 12 Koškovce koskovce@host.sk
Obec Košolná č. 44; 919 01 Košolná obeckosolna@stonline.sk
Obec Kosorín č. 117; 966 24 Kosorín ou.kosorin@gmail.sk, ou.kosorin@gmail.com
Obec Košťany nad Turcom č. 64; 038 41 Košťany nad Turcom starosta@kostanynadturcom.sk
Obec Kostoľany nad Hornádom Košická 34; 044 31 Kostoľany nad Hornádom ocu@kostolany.sk, obecnyurad@kostolany.sk, info@kostolany.sk, ou@kostolany.sk, sekretariat@kostolany.sk, urad@kostolany.sk, podatelna@kostolany.sk, obecny.urad@kostolany.sk, prednosta@kostolany.sk
Obec Kostoľany pod Tribečom č. 70; 951 77 Kostoľany pod Tribečom kostolanypodtribecom@stonline.sk
Obec Kostolec č. 42; 017 05 Kostolec oukostolec@atlas.sk
Obec Kostolište Hlavná 66; 900 62 Kostolište obeckostoliste@stonline.sk
Obec Kostolná pri Dunaji č. 59; 903 01 Kostolná pri Dunaji kostolnapd@inmail.sk
Obec Kostolná Ves č. 136; 972 26 Kostolná Ves ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Obec Kostolné č. 1; 916 13 Kostolné ocu@obeckostolne.estranky.sk, obecnyurad@obeckostolne.estranky.sk, info@obeckostolne.estranky.sk, ou@obeckostolne.estranky.sk, sekretariat@obeckostolne.estranky.sk, urad@obeckostolne.estranky.sk, podatelna@obeckostolne.estranky.sk, obecny.urad@obeckostolne.estranky.sk, prednosta@obeckostolne.estranky.sk
Obec Kostolné Kračany č. 149; 930 03 Kostolné Kračany ocu@kostolnekracany.sk, obecnyurad@kostolnekracany.sk, info@kostolnekracany.sk, ou@kostolnekracany.sk, sekretariat@kostolnekracany.sk, urad@kostolnekracany.sk, podatelna@kostolnekracany.sk, obecny.urad@kostolnekracany.sk, prednosta@kostolnekracany.sk
Obec Košúty č. 20; 925 09 Košúty ou.kosuty@stonline.sk
Obec Kotešová č. 325; 013 61 Kotešová ocukotesova@kotesova.info
Obec Kotmanová č. 122; 985 53 Kotmanová obec@kotmanova.sk