Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Kotrčiná Lúčka č. 64; 013 02 Kotrčiná Lúčka klucka@nelson.sk
Obec Kováčová Kúpeľná 12; 962 37 Kováčová obec@kovacova.sk
Obec Kováčovce č. 52; 991 06 Kováčovce kovacovce@gonet.sk, jozef.filip@mail.t-com.sk
Obec Koválov č. 216; 906 03 Koválov obeckovalov@stonline.sk
Obec Koválovec č. 53; 908 63 Koválovec obec@kovalovec.sk, obec@kovalovec.gityposta.sk
Obec Kovarce č. 461; 956 15 Kovarce obeckovarce@zoznam.sk
Obec Kozárovce Hlavná 685; 935 22 Kozárovce starosta@kozarovce.sk
Obec Kozelník č. 16; 966 15 Kozelník ocukozelnik@gmail.com
Obec Kožuchov Hlavná 62; 076 01 Kožuchov obec.kozuchov@centrum.sk
Obec Kračúnovce č. 350; 087 01 Kračúnovce kracunovce@stonline.sk
Obec Krahule č. 26; 967 01 Krahule ou@krahule.sk
Obec Krajná Poľana č. 51; 090 05 Krajná Poľana krajnapolana@centrum.sk
Obec Krajná Porúbka č. 28; 090 05 Krajná Porúbka devieer@gmail.com, obec.krajnaporubka@centrum.sk
Obec Krajné č. 52; 916 16 Krajné starosta@krajne.sk
Obec Krakovany Nám. sv. Mikuláša 406/4; 922 02 Krakovany krakovany@krakovany.sk, starosta@krakovany.sk
Obec Kráľ č. 491; 980 45 Kráľ ocukral@stonline.sk
Obec Králiky č. 96; 976 34 Králiky obec.kraliky@stonline.sk
Obec Kráľov Brod č. 4; 925 41 Kráľov Brod kralov.brod@post.sk
Obec Kráľova Lehota č. 39; 032 33 Kráľova Lehota obec.klehota@stonline.sk
Obec Kráľová nad Váhom č. 71; 925 91 Kráľová nad Váhom obeckralovanv@stonline.sk
Obec Kráľová pri Senci č. 326; 900 50 Kráľová pri Senci vrbovska.kralova@nextra.sk
Obec Kraľovany č. 186; 027 51 Kraľovany oukralovany@pobox.sk
Obec Kráľovce č. 196; 044 44 Kráľovce kralovce@zoznam.sk
Obec Kráľovičove Kračany č. 109; 930 03 Kráľovičove Kračany kralkracany@nextra.sk
Obec Kraskovo č. 67; 980 26 Kraskovo vieratrnavska@centrum.sk