Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Kolinovce č. 129; 053 42 Kolinovce kolinovce@stonline.sk
Obec Kolonica č. 118; 067 61 Kolonica obeckolonica@stonline.sk
Obec Kolta č. 1; 941 33 Kolta obeckolta@stonline.sk, ocu@kolta.sk
Obec Komárany č. 136; 093 01 Komárany ocukomarany@stonline.sk
Obec Komárov č. 55; 086 11 Komárov obeckomarov@stonline.sk
Obec Komárovce č. 22; 044 55 Komárovce ocu@komarovce.sk
Obec Komjatice Nádražná 97; 941 06 Komjatice starosta@komjatice.sk
Obec Komjatná č. 292; 034 96 Komjatná obec.komjatna@gmail.com
Obec Komoča č. 495; 941 21 Komoča komoca@azet.sk
Obec Koniarovce č. 183; 956 13 Koniarovce obeckoniarovce@zoznam.sk
Obec Konrádovce č. 108; 980 32 Konrádovce konradovce@stonline.sk
Obec Konská (okr. Liptovský Mikuláš) č. 244; 032 04 Konská obecny_urad@obeckonska.sk
Obec Konská (okr. Žilina) č. 410; 013 13 Konská obecny_urad@obeckonska.sk
Obec Koňuš č. 39; 072 63 Koňuš konus@lekosonline.sk
Obec Kopčany Kollárova 318; 908 48 Kopčany
Obec Kopernica č. 1; 967 01 Kopernica obeckopernica@stonline.sk
Obec Koplotovce č. 28; 920 01 Koplotovce koplotovce@koplotovce.sk
Obec Koprivnica č. 126; 086 43 Koprivnica obeckoprivnica@wi-net.sk
Obec Kordíky č. 59; 976 34 Kordíky starosta.kordiky@stonline.sk
Obec Korejovce č. 35; 090 05 Korejovce obec.korejovce@centrum.sk
Obec Korňa č. 517; 023 21 Korňa korna@korna.sk
Obec Koromľa č. 172; 072 62 Koromľa koromla@post.sk
Obec Korytárky č. 215; 962 04 Korytárky ocukorytarky@mail.t-com.sk
Obec Koš Víťazstva 791/41; 972 41 Koš oukos@stonline.sk
Obec Košariská č. 78; 906 15 Košariská kosariska@stonline.sk