Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Kolbasov č. 26; 067 66 Kolbasov obeckolbasov@stonline.sk
Obec Kolíňany č. 528; 951 78 Kolíňany ocu@kolinany.eu, obecnyurad@kolinany.eu, info@kolinany.eu, ou@kolinany.eu, sekretariat@kolinany.eu, urad@kolinany.eu, podatelna@kolinany.eu, obecny.urad@kolinany.eu, prednosta@kolinany.eu
Obec Kolinovce č. 129; 053 42 Kolinovce kolinovce@stonline.sk
Obec Kolonica č. 118; 067 61 Kolonica obeckolonica@stonline.sk
Obec Kolta č. 1; 941 33 Kolta obeckolta@stonline.sk
Obec Komárany č. 136; 093 01 Komárany ocukomarany@stonline.sk
Obec Komárov č. 55; 086 11 Komárov obeckomarov@stonline.sk
Obec Komárovce č. 22; 044 55 Komárovce ocu@komarovce.sk
Obec Komjatice Nádražná 97; 941 06 Komjatice starosta@komjatice.sk
Obec Komjatná č. 292; 034 96 Komjatná ocu@komjatna.sk, obecnyurad@komjatna.sk, info@komjatna.sk, ou@komjatna.sk, sekretariat@komjatna.sk, urad@komjatna.sk, podatelna@komjatna.sk, obecny.urad@komjatna.sk, prednosta@komjatna.sk
Obec Komoča č. 495; 941 21 Komoča ocu@obeckomoca.sk, obecnyurad@obeckomoca.sk, info@obeckomoca.sk, ou@obeckomoca.sk, sekretariat@obeckomoca.sk, urad@obeckomoca.sk, podatelna@obeckomoca.sk, obecny.urad@obeckomoca.sk, prednosta@obeckomoca.sk
Obec Koniarovce č. 183; 956 13 Koniarovce obeckoniarovce@zoznam.sk
Obec Konrádovce č. 108; 980 32 Konrádovce konradovce@stonline.sk
Obec Konská (okr. Liptovský Mikuláš) č. 244; 032 04 Konská obecny_urad@obeckonska.sk
Obec Konská (okr. Žilina) č. 410; 013 13 Konská obecny_urad@obeckonska.sk
Obec Koňuš č. 39; 072 63 Koňuš konus@lekosonline.sk
Obec Kopčany Kollárova 318; 908 48 Kopčany ocu@kopcany.sk, obecnyurad@kopcany.sk, info@kopcany.sk, ou@kopcany.sk, sekretariat@kopcany.sk, urad@kopcany.sk, podatelna@kopcany.sk, obecny.urad@kopcany.sk, prednosta@kopcany.sk
Obec Kopernica č. 1; 967 01 Kopernica obeckopernica@stonline.sk
Obec Koplotovce č. 28; 920 01 Koplotovce koplotovce@koplotovce.sk
Obec Koprivnica č. 126; 086 43 Koprivnica obeckoprivnica@wi-net.sk
Obec Kordíky č. 59; 976 34 Kordíky starosta.kordiky@stonline.sk
Obec Korejovce č. 35; 090 05 Korejovce obec.korejovce@centrum.sk
Obec Korňa č. 517; 023 21 Korňa korna@korna.sk
Obec Koromľa č. 172; 072 62 Koromľa koromla@post.sk
Obec Korytárky č. 215; 962 04 Korytárky ocu@korytarky.sk, obecnyurad@korytarky.sk, info@korytarky.sk, ou@korytarky.sk, sekretariat@korytarky.sk, urad@korytarky.sk, podatelna@korytarky.sk, obecny.urad@korytarky.sk, prednosta@korytarky.sk