Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Kútniky č. 634; 929 01 Kútniky ocukutniky@stonline.sk
Obec Kúty Radlinského nám. 981; 908 01 Kúty obec.kuty@post.sk, ocu@kuty.sk
Obec Kuzmice (okr. Topoľčany) Jacovská 231; 956 21 Kuzmice kuzmice@centrum.sk
Obec Kuzmice (okr. Trebišov) Hlavná 286; 076 12 Kuzmice obeckuzmice@zoznam.sk
Obec Kvačany (okr. Liptovský Mikuláš) č. 100; 032 23 Kvačany kvacany@citycom.sk
Obec Kvačany (okr. Prešov) č. 48; 082 41 Kvačany kvacany@kvacany.sk
Obec Kvakovce č. 88; 094 02 Kvakovce obeckvakovce@stonline.sk
Obec Kvašov č. 175; 020 62 Kvašov obec.kvasov@stonline.sk
Obec Kvetoslavov č. 258; 930 41 Kvetoslavov obeckvetoslavov@stonline.sk
Obec Kyjatice č. 3; 980 54 Kyjatice oukyjatice@orangemail.sk
Obec Kyjov č. 164; 065 48 Kyjov obec@obeckyjov.sk
Obec Kynceľová č. 39; 974 01 Kynceľová kyncelova@zmail.sk
Obec Kysak č. 146; 044 81 Kysak kysak@kysak.sk
Obec Kyselica č. 60; 930 30 Kyselica kormoran@nextra.sk
Obec Kysta Kvetná 73; 076 02 Kysta obec@kysta.sk
Obec Kysucký Lieskovec č. 29; 023 34 Kysucký Lieskovec obeckysuckylieskovec@stonline.sk
Obec Láb č. 503; 900 67 Láb starosta@obeclab.sk
Obec Lacková Lacková 51, 065 01 Hniezdne; 065 01 Lacková 51, Hniezdne lackova.obec@azet.sk
Obec Lackovce č. 37; 066 01 Lackovce obeclackovce@stonline.sk
Obec Lada č. 240; 082 12 Lada obeclada@zoznam.sk
Obec Ladce Záhradná 151; 018 63 Ladce starostaladce@dcnet.sk
Obec Ladice č. 219; 951 77 Ladice starosta@ladice.sk
Obec Ladmovce Hlavná 46; 076 34 Ladmovce obecladmovce@zoznam.sk
Obec Ladomerská Vieska č. 132; 965 01 Ladomerská Vieska obec@ladomerskavieska.sk
Obec Ladomirov č. 93; 067 71 Ladomirov oculad@centrum.sk