Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Predmier č. 55; 013 51 Predmier obecnyurad@predmier.sk, ocu_predmier@mail.t-com.sk
Obec Prenčov č. 300; 969 73 Prenčov starostka@prencov.sk, lelekova.ocu@prencov.sk
Obec Preseľany č. 77; 956 12 Preseľany obecpreselany@stonline.sk, obecpreselany.starosta@zoznam.sk
Obec Prestavlky č. 226; 966 01 Prestavlky obecprestavlky@stonline.sk
Obec Príbelce č. 234; 991 25 Príbelce pribelce@stonline.sk
Obec Pribeník S. Petőfiho 276; 076 51 Pribeník obecpribenik@stonline.sk
Obec Pribeta Hlavná 113; 946 55 Pribeta obecpribeta@stonline.sk
Obec Pribiš č. 141; 027 41 Pribiš ocupribis@stonline.sk
Obec Príbovce č. 184; 038 42 Príbovce ocu@obecpribovce.sk, starosta@obecpribovce.sk
Obec Pribylina č. 384; 032 42 Pribylina oupribylina@hradok.net
Obec Priechod č. 157; 976 11 Priechod starosta@priechod.sk
Obec Priekopa č. 100; 072 61 Priekopa ocupriekopa@lekosonline.sk
Obec Priepasné č. 109; 906 15 Priepasné priepasne@post.sk
Obec Prietrž č. 126; 906 11 Prietrž obecprietrz@stonline.sk, obecprietrz@senicanet.sk
Obec Prietržka č. 57; 908 49 Prietržka obec.prietrzka@ltcnet.sk
Obec Prievaly č. 189; 906 34 Prievaly prievaly@nextra.sk
Obec Prihradzany č. 7; 049 14 Prihradzany obecngtr@stonline.sk
Obec Príslop č. 41; 067 66 Príslop obecprislop@stonline.sk
Obec Proč č. 103; 082 14 Proč obec.proc@pobox.sk, obec.proc@szm.sk
Obec Prochot č. 39; 966 04 Prochot obecnyuradprochot@stonline.sk
Obec Prosiek č. 57; 032 23 Prosiek obec@prosiek.sk
Obec Prša č. 79; 985 41 Prša marylu@post.sk
Obec Pruské Pod kostolom 1; 018 52 Pruské obec.pruske@stonline.sk
Obec Prusy č. 111; 957 03 Prusy obecprusy@stonline.sk
Obec Pružina č. 415; 018 22 Pružina ocu.pruzina@mail.t-com.sk