Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Ptičie č. 97; 067 41 Ptičie pticie@stonline.sk
Obec Ptrukša č. 170; 076 77 Ptrukša ptruksa@pobox.sk
Obec Pucov č. 214; 026 01 Pucov obecnyurad-pucov@stonline.sk
Obec Pukanec Nám. mieru 11; 935 05 Pukanec obecpukanec@stonline.sk
Obec Pušovce č. 14; 082 14 Pušovce ocupusovce@pobox.sk
Obec Pusté Čemerné č. 4; 072 22 Pusté Čemerné ocupustecemerne@mail.t-com.sk
Obec Pusté Pole č. 66; 065 41 Pusté Pole obecpustepole@slnet.sk
Obec Pusté Sady č. 131; 925 54 Pusté Sady pustesady@orangemail.sk
Obec Pusté Úľany Hlavná 111/66; 925 28 Pusté Úľany ou@pusteulany.sk
Obec Rabča Hlavná 426; 029 44 Rabča rabca@rabca.sk, ourabca@orava.sk
Obec Rabčice č. 196; 029 45 Rabčice ocu@rabcice.sk
Obec Rad Hlavná 95/10; 076 37 Rad ocurad@stonline.sk
Obec Radatice č. 105; 082 42 Radatice obecradatice@onlinenet.sk
Obec Radava č. 444; 941 47 Radava radava@radava-obec.sk
Obec Radimov č. 44; 908 47 Radimov obec@radimov.sk
Obec Radnovce č. 1; 980 42 Radnovce ocu.radnovce@rsnet.sk
Obec Radobica č. 124; 972 48 Radobica ocu-radobica@stonline.sk
Obec Radoľa Vadičovská cesta 4; 023 36 Radoľa obecnyurad@obecradola.sk, starostka@obecradola.sk
Obec Radoma č. 45; 090 42 Radoma obecradoma@stonline.sk
Obec Radošina Školská 416; 956 05 Radošina ou@radosina.sk, starosta@radosina.sk
Obec Radošovce (okr. Skalica) č. 188; 908 63 Radošovce radosovce@radosovce.sk, starosta@radosovce.sk
Obec Radošovce (okr. Trnava) č. 70; 919 30 Radošovce ouradosovce@mail.t-com.sk
Obec Radôstka č. 51; 023 04 Radôstka ou_radostka@stonline.sk
Obec Radvaň nad Dunajom č. 58; 946 38 Radvaň nad Dunajom ocuradvan@nextra.sk
Obec Radvaň nad Laborcom č. 76; 067 01 Radvaň nad Laborcom obecradovan@stonline.sk