Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Podvysoká č. 26; 023 57 Podvysoká obec@podvysoka.sk
Obec Podzámčok č. 23; 962 61 Podzámčok obec@podzamcok.sk
Obec Pohorelá Nová ulica 392; 976 69 Pohorelá ocu@pohorela.sk, obecnyurad@pohorela.sk, info@pohorela.sk, ou@pohorela.sk, sekretariat@pohorela.sk, urad@pohorela.sk, podatelna@pohorela.sk, obecny.urad@pohorela.sk, prednosta@pohorela.sk
Obec Pohranice č. 185; 951 02 Pohranice st.pohranice@mail.t-com.sk
Obec Pohronská Polhora Hlavná 62; 976 56 Pohronská Polhora ocu@ppolhora.sk, obecnyurad@ppolhora.sk, info@ppolhora.sk, ou@ppolhora.sk, sekretariat@ppolhora.sk, urad@ppolhora.sk, podatelna@ppolhora.sk, obecny.urad@ppolhora.sk, prednosta@ppolhora.sk
Obec Pohronský Bukovec č. 40; 976 62 Pohronský Bukovec obec.pohronskybukovec@stonline.sk
Obec Pohronský Ruskov Hlavná 74; 935 62 Pohronský Ruskov ocu@pohronskyruskov.sk, obecnyurad@pohronskyruskov.sk, info@pohronskyruskov.sk, ou@pohronskyruskov.sk, sekretariat@pohronskyruskov.sk, urad@pohronskyruskov.sk, podatelna@pohronskyruskov.sk, obecny.urad@pohronskyruskov.sk, prednosta@pohronskyruskov.sk
Obec Poľanovce č. 7; 053 05 Poľanovce ocu@polanovce.sk, obecnyurad@polanovce.sk, info@polanovce.sk, ou@polanovce.sk, sekretariat@polanovce.sk, urad@polanovce.sk, podatelna@polanovce.sk, obecny.urad@polanovce.sk, prednosta@polanovce.sk
Obec Poľany Hlavná 35; 076 84 Poľany polany@inmail.sk
Obec Poliakovce č. 20; 086 11 Poliakovce poliakovce@stonline.sk
Obec Polianka č. 91; 907 01 Polianka ObecPolianka@stonline.sk
Obec Polichno č. 4; 985 13 Polichno polichno@polichno.sk
Obec Polina Polina; 982 62 Polina polina@gemer.org
Obec Poľný Kesov č. 68; 951 15 Poľný Kesov starosta.p.kesov@stonline.sk
Obec Poloma č. 120; 082 73 Poloma ocupoloma@stonline.sk
Obec Polomka Osloboditeľov 12; 976 66 Polomka sekretariat@polomka.sk
Obec Poluvsie č. 251; 972 16 Poluvsie poluvsie@stonline.sk
Obec Pongrácovce č. 309; 053 05 Pongrácovce ocu@pongracovce.sk, obecnyurad@pongracovce.sk, info@pongracovce.sk, ou@pongracovce.sk, sekretariat@pongracovce.sk, urad@pongracovce.sk, podatelna@pongracovce.sk, obecny.urad@pongracovce.sk, prednosta@pongracovce.sk
Obec Poniky Malá Stráňa 32; 976 33 Poniky ouponiky@poniky.sk, ouponiky@bb.telecom.sk
Obec Poproč Školská 2; 044 24 Poproč sekretariat@poproc.sk
Obec Popudinské Močidľany č. 56; 908 61 Popudinské Močidľany dana.zurkova@post.sk
Obec Poráč č. 61; 053 23 Poráč obecporac@stonline.sk
Obec Poriadie č. 114; 906 22 Poriadie ocuporiadie@stonline.sk
Obec Porostov č. 86; 072 55 Porostov porostov@lekosonline.sk
Obec Poruba č. 95; 972 11 Poruba obecporuba@stonline.sk