Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Šajdíkove Humence č. 48; 906 07 Šajdíkove Humence ocu@sajdikovehumence.sk, obecnyurad@sajdikovehumence.sk, info@sajdikovehumence.sk, ou@sajdikovehumence.sk, sekretariat@sajdikovehumence.sk, urad@sajdikovehumence.sk, podatelna@sajdikovehumence.sk, obecny.urad@sajdikovehumence.sk, prednosta@sajdikovehumence.sk
Obec Šalgočka č. 135; 925 54 Šalgočka obecsalgocka@stonline.sk
Obec Šalgovce č. 26; 956 06 Šalgovce ousalgovce@wircom.sk, tibor.pucek@orangemail.sk
Obec Salka č. 61; 943 61 Salka obecsalka@stonline.sk
Obec Šalov č. 16; 935 71 Šalov obecsalov@naex.sk
Obec Šambron č. 25; 065 45 Šambron sambron@slnet.sk
Obec Šamudovce č. 99; 072 01 Šamudovce samudovce@wmx.sk
Obec Šandal č. 15; 091 01 Šandal obecsandal@atlas.sk, obecsandal@pobox.sk
Obec Santovka Parková 2; 935 87 Santovka obec.santovka@zoznam.sk
Obec Sap č. 48; 930 06 Sap obec.sap@nextra.sk
Obec Šarišská Poruba č. 34; 082 12 Šarišská Poruba obec.sarporuba@szm.sk
Obec Šarišské Bohdanovce č. 87; 082 05 Šarišské Bohdanovce obecsarisbohdan@stonline.sk
Obec Šarišské Čierne č. 81; 086 37 Šarišské Čierne jurcova.helena@zoznam.sk
Obec Šarišské Dravce č. 109; 082 73 Šarišské Dravce ocu@sardravce.sk, obecnyurad@sardravce.sk, info@sardravce.sk, ou@sardravce.sk, sekretariat@sardravce.sk, urad@sardravce.sk, podatelna@sardravce.sk, obecny.urad@sardravce.sk, prednosta@sardravce.sk
Obec Šarišské Jastrabie č. 257; 065 48 Šarišské Jastrabie obecsarjastrabie@slnet.sk
Obec Šarišské Michaľany kpt. Nálepku 18; 082 22 Šarišské Michaľany obec@sarisskemichalany.sk
Obec Šarišské Sokolovce č. 17; 082 66 Šarišské Sokolovce ocusar.sokolovce@stonline.sk
Obec Šarišský Štiavnik č. 65; 090 42 Šarišský Štiavnik obecsarisskystiavnik@zoznam.sk
Obec Šarkan č. 38; 943 42 Šarkan ou.sarkan@stonline.sk, sarkan@dolnepohronie.sk
Obec Šarovce č. 128; 935 52 Šarovce sarovce@sarovce.sk
Obec Sása (okr. Revúca) č. 1; 982 64 Sása obec.sasa@stonline.sk
Obec Sása (okr. Zvolen) Nám. SNP 1; 962 62 Sása sasa@slovanet.sk
Obec Sasinkovo č. 3; 920 65 Sasinkovo monikauhlarova@atlas.sk
Obec Šašová č. 50; 086 12 Šašová sasova.bj@centrum.sk
Obec Šávoľ č. 220; 985 41 Šávoľ obecsavol@stonline.sk