Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Sazdice č. 80; 935 85 Sazdice obecsazdice@stonline.sk
Obec Sebechleby č. 1; 962 66 Sebechleby obecsebechleby@mail.t-com.sk
Obec Sebedražie č. 471; 972 05 Sebedražie starosta@sebedrazie.sk, sebedko@prievidzanet.sk
Obec Seč č. 133; 972 26 Seč ousec@stonline.sk
Obec Sečianky č. 89; 991 10 Sečianky ocusecianky@slovanet.sk
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132; 094 14 Sečovská Polianka ousp@he.psg.sk
Obec Sedliacka Dubová č. 157; 027 55 Sedliacka Dubová obec@sedliackadubova.sk, ladislavtoman@sedliackadubova.sk
Obec Sedlice č. 176; 082 43 Sedlice obecsedlice@stonline.sk
Obec Sedliská č. 85; 094 09 Sedliská ocu.sedliska@slovanet.sk
Obec Sedmerovec č. 58; 018 54 Sedmerovec sedmerovec@stonline.sk
Obec Sejkov č. 80; 072 51 Sejkov sejkov@lekosonline.sk
Obec Sekule č. 570; 908 80 Sekule sekuleou@nextra.sk
Obec Seľany č. 39; 991 27 Seľany obecselany@stonline.sk
Obec Selce (okr. Banská Bystrica) Selčianska cesta 132; 976 11 Selce ouselce@selce.sk, starosta@selce.sk
Obec Selce (okr. Poltár) č. 1; 980 13 Selce selce@gemer.org
Obec Selec č. 73; 913 36 Selec ocuselec@nextra.sk
Obec Selice Sovietskej armády 1131; 925 72 Selice obecselice@salamon.sk
Obec Šelpice č. 195; 919 09 Šelpice ocuselpice@selpice.sk, starosta@selpice.sk
Obec Semerovo č. 345; 941 32 Semerovo obec.semerovo@mail.t-com.sk
Obec Šemša č. 116; 044 21 Šemša richtar@mail.t-com.sk
Obec Seňa č. 200; 044 58 Seňa ocusena@stonline.sk
Obec Seniakovce č. 31; 082 03 Seniakovce obec.seniakovce@zoznam.sk
Obec Šenkvice Nám. G. Kolinoviča 5; 900 81 Šenkvice sekretariat@senkvice.org
Obec Senné (okr. Michalovce) č. 230; 072 13 Senné obecsenne@stonline.sk, ocusenne@minet.sk
Obec Senné (okr. Veľký Krtíš) č. 81; 991 01 Senné obec.senne@gmail.com