Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Skačany Nám. SNP 451; 958 53 Skačany skacany@zoznam.sk
Obec Skalité č. 598; 023 14 Skalité obec@skalite.sk, starosta@skalite.sk
Obec Skalka nad Váhom č. 73; 913 31 Skalka nad Váhom obec.skalka@stonline.sk
Obec Skároš č. 91; 044 11 Skároš ocu.skaros@stonline.sk
Obec Skerešovo č. 23; 982 62 Skerešovo skeresovo@orangemail.sk, skeresovo@gemer.org
Obec Sklabiňa (okr. Martin) č. 108; 038 03 Sklabiňa sklabina.ou@inmail.sk
Obec Sklabiná (okr. Veľký Krtíš) č. 211; 991 05 Sklabiná ousklabina@stonline.sk
Obec Sklené č. 97; 038 47 Sklené urad@sklene.sk, obecsklene@mail.t-com.sk
Obec Sklené Teplice č. 161; 966 03 Sklené Teplice ocuskleneteplice@stonline.sk
Obec Skrabské č. 78; 094 33 Skrabské ocu.skrabske@slovanet.sk
Obec Skýcov Školská 294; 951 85 Skýcov ocu.skycov@zoznam.sk
Obec Slančík č. 89; 044 17 Slančík obec.slancik@stonline.sk
Obec Slanec č. 85; 044 17 Slanec obec@slanec.sk
Obec Slanská Huta č. 85; 044 17 Slanská Huta slanskahuta@zoznam.sk
Obec Slanské Nové Mesto č. 54; 044 18 Slanské Nové Mesto slanome@stonline.sk
Obec Slaská č. 17; 966 22 Slaská starosta@slaska.sk
Obec Slatina č. 135; 935 84 Slatina slatina@stonline.sk
Obec Slatina nad Bebravou č. 17; 956 53 Slatina nad Bebravou obecslatinanadbeb@amdsl.sk
Obec Slatinka nad Bebravou č. 103; 956 53 Slatinka nad Bebravou ocu.slatinka.nb@mail.t-com.sk
Obec Slatinské Lazy č. 111; 962 25 Slatinské Lazy slatinske@lazy.sk
Obec Slatvina č. 63; 053 61 Slatvina obecslatvina@orangemail.sk
Obec Slavec č. 109; 049 11 Slavec obec.slavec@stonline.sk, starosta@slavec.sk
Obec Slavkovce č. 115; 072 17 Slavkovce slavkovce@stonline.sk
Obec Slávnica č. 209; 018 54 Slávnica slavnica@slavnica.sk
Obec Slavošovce č. 113; 049 36 Slavošovce ou@slavosovce.sk