Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Sľažany Dlhá 90; 951 71 Sľažany obecslazany@stonline.sk
Obec Slepčany č. 241; 951 52 Slepčany starosta@slepcany.sk
Obec Sliepkovce 163; 072 37 Sliepkovce ou.sliepkovce@stonline.sk
Obec Slivník Hlavná 9; 076 12 Slivník slivnik@slivnik.sk
Obec Slizké č. 45; 980 23 Slizké kcromus@pobox.sk
Obec Slopná č. 159; 018 21 Slopná obec@slopna.sk, obec.slopna@slopna.sk
Obec Slovany č. 102; 038 43 Slovany obecslovany@stonline.sk
Obec Slovenská Kajňa č. 4; 094 02 Slovenská Kajňa ocuskajna@stonline.sk
Obec Slovenská Ľupča Nám. SNP 13; 976 13 Slovenská Ľupča sekretariat@slovenskalupca.sk
Obec Slovenská Nová Ves č. 30; 919 42 Slovenská Nová Ves ousnves@stonline.sk
Obec Slovenská Ves č. 45; 059 02 Slovenská Ves ocu.slovenska.ves@stonline.sk
Obec Slovenská Volová č. 36; 067 22 Slovenská Volová obec.slov.volova@centrum.sk
Obec Slovenské Ďarmoty č. 99; 991 07 Slovenské Ďarmoty obecslov.darmoty@stonline.sk
Obec Slovenské Kľačany č. 66; 991 02 Slovenské Kľačany slovenskeklacany@zoznam.sk
Obec Slovenské Nové Mesto Hlavná 79/128; 076 33 Slovenské Nové Mesto obecslov.n.m@stonline.sk
Obec Slovenské Pravno č. 123; 038 22 Slovenské Pravno obecslpravno@gaya.sk
Obec Slovenský Grob Hlavná 132; 900 26 Slovenský Grob obec@slovensky-grob.sk
Obec Slovinky č. 58; 053 40 Slovinky slovinky@stonline.sk
Obec Šmigovec č. 38; 067 74 Šmigovec obecsmigovec@stonline.sk
Obec Smilno č. 194; 086 33 Smilno obecsmilno@stonline.sk
Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 50; 053 11 Smižany smizanyocu@rup.sk
Obec Smolenice SNP 52; 919 04 Smolenice smolenice@smolenice.com
Obec Smolinské č. 334; 908 42 Smolinské obecsmolinske@stonline.sk
Obec Smolnícka Huta č. 1; 055 65 Smolnícka Huta obecsmele@ke.telecom.sk
Obec Smolník č. 1; 055 66 Smolník obecuradsmolnik@stonline.sk