Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Stebnícka Huta č. 70; 086 33 Stebnícka Huta obec@stebnickahuta.sk, ludmilasosnakova@centrum.sk
Obec Stebník č. 11; 086 33 Stebník starosta@stebnik.sk
Obec Štefanov č. 347; 906 45 Štefanov ocu@stefanovobec.sk, obecnyurad@stefanovobec.sk, info@stefanovobec.sk, ou@stefanovobec.sk, sekretariat@stefanovobec.sk, urad@stefanovobec.sk, podatelna@stefanovobec.sk, obecny.urad@stefanovobec.sk, prednosta@stefanovobec.sk
Obec Štefanov nad Oravou Štefanov nad Oravou; 027 44 Štefanov nad Oravou stefanov@stonline.sk
Obec Štefanová č. 100; 900 86 Štefanová oustefanova@slovanet.sk
Obec Štefanovce č. 14; 082 35 Štefanovce stefanovce.po@mail.t-com.sk
Obec Štefanovičová č. 75; 951 15 Štefanovičová obec@stefanovicova.sk
Obec Šterusy č. 118; 922 03 Šterusy obecsterusy@stonline.sk
Obec Štiavnička č. 78; 034 01 Štiavnička oustiavnicka@stonline.sk
Obec Štiavnické Bane č. 1; 969 81 Štiavnické Bane ocu@obecstiavnickebane.sk, obecnyurad@obecstiavnickebane.sk, info@obecstiavnickebane.sk, ou@obecstiavnickebane.sk, sekretariat@obecstiavnickebane.sk, urad@obecstiavnickebane.sk, podatelna@obecstiavnickebane.sk, obecny.urad@obecstiavnickebane.sk, prednosta@obecstiavnickebane.sk
Obec Štiavnik č. 764; 013 55 Štiavnik ocu@stiavnik.sk, starosta@stiavnik.sk
Obec Štitáre Pri prameni 14; 951 01 Štitáre oustitare@nevernet.sk, hasuk@nextra.sk
Obec Štítnik Nám. 1. Mája 167; 049 32 Štítnik obec.stitnik@stonline.sk
Obec Štôla č. 29; 059 37 Štôla obustola@sinet.sk
Obec Štós č. 143; 044 26 Štós stos1@post.sk
Obec Stožok č. 47; 962 12 Stožok stozok@stozok.sk
Obec Stráňany č. 17; 065 33 Stráňany obecstranany@slnet.sk
Obec Stráňavy Májová 336; 013 25 Stráňavy stranavy@stranavy.sk, starosta@stranavy.sk
Obec Stráne pod Tatrami č. 2; 059 76 Stráne pod Tatrami obecstrane@sinet.sk
Obec Stránska č. 66; 982 51 Stránska stranska@stonline.sk, oustranska@gmail.com
Obec Stránske Hlavná 86; 013 13 Stránske oustranske@stonline.sk
Obec Stráža č. 243; 013 04 Stráža oustraza@gmail.com, obecstraza@stonline.sk
Obec Strážne Ružová 157; 076 52 Strážne ocustrazne@post.sk
Obec Štrba Hlavná 188/67; 059 38 Štrba info@strba.sk, strba@strba.sk
Obec Strečno Sokolská 487/34; 013 24 Strečno obec@strecno.sk, starosta@strecno.sk