Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Súdovce č. 113; 962 71 Súdovce obecsudovce@zoznam.sk
Obec Šuja č. 1; 015 01 Šuja obecsuja@centrum.sk
Obec Sulín č. 99; 065 46 Sulín obec_sulin@stonline.sk
Obec Súlovce č. 177; 956 14 Súlovce sulovce@wircom.sk, obecsulovce@stonline.sk
Obec Šumiac Jegorovova 414; 976 71 Šumiac obecnyurad@sumiac.sk
Obec Šuňava SNP 255; 059 39 Šuňava ocu@sunava.sk, obecnyurad@sunava.sk, info@sunava.sk, ou@sunava.sk, sekretariat@sunava.sk, urad@sunava.sk, podatelna@sunava.sk, obecny.urad@sunava.sk, prednosta@sunava.sk
Obec Šurianky č.54; 951 26 Šurianky ousurianky@stonline.sk
Obec Šurice č. 179; 980 33 Šurice ousurice@stonline.sk
Obec Šúrovce Nová 5; 919 25 Šúrovce surovce@post.sk
Obec Sušany č. 87; 980 12 Sušany osusany@post.sk
Obec Sútor č. 34; 980 01 Sútor obecsutor@stonline.sk
Obec Šútovce č. 39; 972 01 Šútovce obec@sutovce.sk
Obec Šútovo Fatranská 88; 038 54 Šútovo ocusutovo@stonline.sk
Obec Švábovce č. 132; 059 12 Švábovce ocu@obecsvabovce.sk, obecnyurad@obecsvabovce.sk, info@obecsvabovce.sk, ou@obecsvabovce.sk, sekretariat@obecsvabovce.sk, urad@obecsvabovce.sk, podatelna@obecsvabovce.sk, obecny.urad@obecsvabovce.sk, prednosta@obecsvabovce.sk
Obec Svätá Mária č. 29; 076 35 Svätá Mária palfolde@inmail.sk
Obec Svätoplukovo č. 76; 951 16 Svätoplukovo obecsvatoplukovo@stonline.sk
Obec Svätuše Kvetná 3; 076 83 Svätuše obecsvatuse@stonline.sk
Obec Svätý Anton č. 34; 969 72 Svätý Anton ocu@svatyanton.sk, korenova@svatyanton.sk
Obec Svätý Kríž č. 152; 032 11 Svätý Kríž ousvatykriz@alconet.sk
Obec Svätý Peter Hlavná 2; 946 57 Svätý Peter dedinapeter@stonline.sk
Obec Svederník č. 46; 013 32 Svederník ousvedernik@pobox.sk, starosta@svedernik.sk
Obec Švedlár č. 87; 053 34 Švedlár ocu@svedlar.sk, obecnyurad@svedlar.sk, info@svedlar.sk, ou@svedlar.sk, sekretariat@svedlar.sk, urad@svedlar.sk, podatelna@svedlar.sk, obecny.urad@svedlar.sk, prednosta@svedlar.sk
Obec Sverepec č. 215; 017 01 Sverepec obecsverepec@petranet.sk
Obec Sveržov č. 29; 086 02 Sveržov sverzov@sverzov.sk, katka@sverzov.sk
Obec Svetlice č. 60; 067 16 Svetlice ousvetlice@in.slovanet.sk