Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Toporec č. 66; 059 95 Toporec ocu@toporec.sk, obecnyurad@toporec.sk, info@toporec.sk, ou@toporec.sk, sekretariat@toporec.sk, urad@toporec.sk, podatelna@toporec.sk, obecny.urad@toporec.sk, prednosta@toporec.sk
Obec Torysa č. 28; 082 76 Torysa ou.torysa@stonline.sk
Obec Torysky č. 20; 053 72 Torysky ocu@torysky.sk, obecnyurad@torysky.sk, info@torysky.sk, ou@torysky.sk, sekretariat@torysky.sk, urad@torysky.sk, podatelna@torysky.sk, obecny.urad@torysky.sk, prednosta@torysky.sk
Obec Tovarné č. 4; 094 01 Tovarné ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Obec Tovarnianska Polianka č. 25; 094 01 Tovarnianska Polianka tovarianskapolianka@thelocalchannel.co.uk
Obec Tovarníky Obrancov mieru 82/5; 955 01 Tovarníky tovarniky@tovarniky.eu, starosta@tovarniky.eu
Obec Trakovice č. 38; 919 33 Trakovice obec@trakovice.sk
Obec Trávnica č. 375; 941 46 Trávnica ocu@obectravnica.sk, obecnyurad@obectravnica.sk, info@obectravnica.sk, ou@obectravnica.sk, sekretariat@obectravnica.sk, urad@obectravnica.sk, podatelna@obectravnica.sk, obecny.urad@obectravnica.sk, prednosta@obectravnica.sk
Obec Trávnik č. 50; 946 19 Trávnik obec.travnik@stonline.sk
Obec Trebatice Hlavná 247/107; 922 10 Trebatice obectrebatice@stonline.sk, starosta@trebatice.sk
Obec Trebejov č. 68; 044 81 Trebejov obectrebejov@etelmail.sk
Obec Trebeľovce č. 109; 985 31 Trebeľovce ocu@zlatestranky.sk, obecnyurad@zlatestranky.sk, info@zlatestranky.sk, ou@zlatestranky.sk, sekretariat@zlatestranky.sk, urad@zlatestranky.sk, podatelna@zlatestranky.sk, obecny.urad@zlatestranky.sk, prednosta@zlatestranky.sk
Obec Trebichava č. 123; 956 53 Trebichava trebichava@trebichava.sk
Obec Trebostovo č. 113; 038 41 Trebostovo trebostovo@trebostovo.sk
Obec Trebušovce č. 33; 991 27 Trebušovce bakiattila@orangemail.sk
Obec Trenčianska Teplá M. R. Štefánika 376/30; 914 01 Trenčianska Teplá obecnyurad@trencianskatepla.sk
Obec Trenčianska Turná Bánovská 86; 913 21 Trenčianska Turná sekretariat@trencianskaturna.sk
Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135; 913 06 Trenčianske Bohuslavice ocu@vykazy.sk, obecnyurad@vykazy.sk, info@vykazy.sk, ou@vykazy.sk, sekretariat@vykazy.sk, urad@vykazy.sk, podatelna@vykazy.sk, obecny.urad@vykazy.sk, prednosta@vykazy.sk
Obec Trenčianske Jastrabie č. 102; 913 22 Trenčianske Jastrabie outjastrab@stonline.sk
Obec Trenčianske Mitice č. 164; 913 22 Trenčianske Mitice obecnyuradmitice@stonline.sk
Obec Trenčianske Stankovce č. 362; 913 11 Trenčianske Stankovce ocu@trencianskestankovce.sk, obecnyurad@trencianskestankovce.sk, info@trencianskestankovce.sk, ou@trencianskestankovce.sk, sekretariat@trencianskestankovce.sk, urad@trencianskestankovce.sk, podatelna@trencianskestankovce.sk, obecny.urad@trencianskestankovce.sk, prednosta@trencianskestankovce.sk
Obec Trhová Hradská Farský rad 488; 930 13 Trhová Hradská ocu@trhovahradska.sk, obecnyurad@trhovahradska.sk, info@trhovahradska.sk, ou@trhovahradska.sk, sekretariat@trhovahradska.sk, urad@trhovahradska.sk, podatelna@trhovahradska.sk, obecny.urad@trhovahradska.sk, prednosta@trhovahradska.sk
Obec Trhovište č. 121; 072 04 Trhovište ocu@trhoviste.sk, obecnyurad@trhoviste.sk, info@trhoviste.sk, ou@trhoviste.sk, sekretariat@trhoviste.sk, urad@trhoviste.sk, podatelna@trhoviste.sk, obecny.urad@trhoviste.sk, prednosta@trhoviste.sk
Obec Trnavá Hora č. 229; 966 11 Trnavá Hora ocu@trnavahora.sk, obecnyurad@trnavahora.sk, info@trnavahora.sk, ou@trnavahora.sk, sekretariat@trnavahora.sk, urad@trnavahora.sk, podatelna@trnavahora.sk, obecny.urad@trnavahora.sk, prednosta@trnavahora.sk
Obec Trnava pri Laborci č. 163; 072 31 Trnava pri Laborci ocu@trnavaprilaborci.sk