Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Torysky č. 20; 053 72 Torysky obectorysky@stonline.sk
Obec Tovarné č. 4; 094 01 Tovarné ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Obec Tovarnianska Polianka č. 25; 094 01 Tovarnianska Polianka tovarianskapolianka@thelocalchannel.co.uk
Obec Tovarníky Obrancov mieru 82/5; 955 01 Tovarníky tovarniky@tovarniky.eu, starosta@tovarniky.eu
Obec Trakovice č. 38; 919 33 Trakovice obec@trakovice.sk
Obec Trávnica č. 375; 941 46 Trávnica
Obec Trávnik č. 50; 946 19 Trávnik obec.travnik@stonline.sk
Obec Trebatice Hlavná 247/107; 922 10 Trebatice obectrebatice@stonline.sk, starosta@trebatice.sk
Obec Trebejov č. 68; 044 81 Trebejov obectrebejov@etelmail.sk
Obec Trebeľovce č. 109; 985 31 Trebeľovce obectrebelovce@mytel.sk
Obec Trebichava č. 123; 956 53 Trebichava trebichava@trebichava.sk
Obec Trebostovo č. 113; 038 41 Trebostovo trebostovo@trebostovo.sk
Obec Trebušovce č. 33; 991 27 Trebušovce bakiattila@orangemail.sk
Obec Trenčianska Teplá M. R. Štefánika 376/30; 914 01 Trenčianska Teplá obecnyurad@trencianskatepla.sk
Obec Trenčianska Turná Bánovská 86; 913 21 Trenčianska Turná sekretariat@trencianskaturna.sk
Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135; 913 06 Trenčianske Bohuslavice outren.bohuslavice@slovanet.sk
Obec Trenčianske Jastrabie č. 102; 913 22 Trenčianske Jastrabie outjastrab@stonline.sk
Obec Trenčianske Mitice č. 164; 913 22 Trenčianske Mitice obecnyuradmitice@stonline.sk
Obec Trenčianske Stankovce č. 362; 913 11 Trenčianske Stankovce obectrenc.stankovce@stonline.sk
Obec Trhová Hradská Farský rad 488; 930 13 Trhová Hradská ocutrhovahradska@real-net.sk
Obec Trhovište č. 121; 072 04 Trhovište obectrhoviste@stonline.sk
Obec Trnavá Hora č. 229; 966 11 Trnavá Hora obectrnavahora@stonline.sk
Obec Trnava pri Laborci č. 163; 072 31 Trnava pri Laborci ocu@trnavaprilaborci.sk
Obec Trnávka (okr. Dunajská Streda) č. 168; 930 32 Trnávka
Obec Trnávka (okr. Trebišov) Sečovská 82/4; 078 01 Trnávka obectrnavka@pobox.sk