Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Trnávka (okr. Dunajská Streda) č. 168; 930 32 Trnávka ocu@obectrnavka.sk, obecnyurad@obectrnavka.sk, info@obectrnavka.sk, ou@obectrnavka.sk, sekretariat@obectrnavka.sk, urad@obectrnavka.sk, podatelna@obectrnavka.sk, obecny.urad@obectrnavka.sk, prednosta@obectrnavka.sk
Obec Trnávka (okr. Trebišov) Sečovská 82/4; 078 01 Trnávka obectrnavka@pobox.sk
Obec Tŕnie č. 97; 962 34 Tŕnie obectrnie@mail.t-com.sk
Obec Trnovec č. 66; 908 51 Trnovec trnovec@ehs.sk
Obec Trnovec nad Váhom č. 587; 925 71 Trnovec nad Váhom starosta@trnovecnadvahom.sk, obec@trnovecnadvahom.sk
Obec Trnovo č. 37; 038 41 Trnovo trnovo@stonline.sk
Obec Tročany č. 22; 086 41 Tročany trocanyobec@centrum.sk
Obec Trstená na Ostrove č. 197; 930 04 Trstená na Ostrove ocutrstenano@stonline.sk
Obec Trstené č. 52; 032 21 Trstené obectrstene@stonline.sk
Obec Trstené pri Hornáde Osloboditeľov 118; 044 11 Trstené pri Hornáde ocu@trsteneprihornade.sk, obecnyurad@trsteneprihornade.sk, info@trsteneprihornade.sk, ou@trsteneprihornade.sk, sekretariat@trsteneprihornade.sk, urad@trsteneprihornade.sk, podatelna@trsteneprihornade.sk, obecny.urad@trsteneprihornade.sk, prednosta@trsteneprihornade.sk
Obec Trstice č. 667; 925 42 Trstice ocu@trstice.sk, obecnyurad@trstice.sk, info@trstice.sk, ou@trstice.sk, sekretariat@trstice.sk, urad@trstice.sk, podatelna@trstice.sk, obecny.urad@trstice.sk, prednosta@trstice.sk
Obec Trstín č. 95; 919 05 Trstín ocu@trstin.sk, obecnyurad@trstin.sk, info@trstin.sk, ou@trstin.sk, sekretariat@trstin.sk, urad@trstin.sk, podatelna@trstin.sk, obecny.urad@trstin.sk, prednosta@trstin.sk
Obec Tuchyňa č. 205; 018 55 Tuchyňa ocu@tuchyna.eu, obecnyurad@tuchyna.eu, info@tuchyna.eu, ou@tuchyna.eu, sekretariat@tuchyna.eu, urad@tuchyna.eu, podatelna@tuchyna.eu, obecny.urad@tuchyna.eu, prednosta@tuchyna.eu
Obec Tuhár č. 56; 985 12 Tuhár obectuhar@nextra.sk
Obec Tuhrina č. 70; 082 07 Tuhrina obectuhrina@orangemail.sk
Obec Tulčík č. 178; 082 13 Tulčík ocu@tulcik.sk, obecnyurad@tulcik.sk, info@tulcik.sk, ou@tulcik.sk, sekretariat@tulcik.sk, urad@tulcik.sk, podatelna@tulcik.sk, obecny.urad@tulcik.sk, prednosta@tulcik.sk
Obec Tupá č. 113; 935 84 Tupá obectupa@maxnet.sk
Obec Turá č. 78; 935 51 Turá obectura@stonline.sk
Obec Turany Osloboditeľov 83/91; 038 53 Turany ocu@turany.sk, obecnyurad@turany.sk, info@turany.sk, ou@turany.sk, sekretariat@turany.sk, urad@turany.sk, podatelna@turany.sk, obecny.urad@turany.sk, prednosta@turany.sk
Obec Turany nad Ondavou č. 100; 090 33 Turany nad Ondavou obecturany@zoznam.sk
Obec Turček č. 123; 038 48 Turček obecnyuradturcek@stonline.sk
Obec Turčianky č. 59; 958 44 Turčianky lumex@lumex.sk
Obec Turčianska Štiavnička J. Kostru 92/76; 038 51 Turčianska Štiavnička ocu@turcianskastiavnicka.sk, obecnyurad@turcianskastiavnicka.sk, info@turcianskastiavnicka.sk, ou@turcianskastiavnicka.sk, sekretariat@turcianskastiavnicka.sk, urad@turcianskastiavnicka.sk, podatelna@turcianskastiavnicka.sk, obecny.urad@turcianskastiavnicka.sk, prednosta@turcianskastiavnicka.sk
Obec Turčianske Jaseno č. 24; 038 02 Turčianske Jaseno obec.jaseno@stonline.sk
Obec Turčianske Kľačany č. 179; 038 61 Turčianske Kľačany ocu@turcianskeklacany.sk, obecnyurad@turcianskeklacany.sk, info@turcianskeklacany.sk, ou@turcianskeklacany.sk, sekretariat@turcianskeklacany.sk, urad@turcianskeklacany.sk, podatelna@turcianskeklacany.sk, obecny.urad@turcianskeklacany.sk, prednosta@turcianskeklacany.sk