Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Úľany nad Žitavou Hlavná 51; 941 03 Úľany nad Žitavou ocu@ulanynadzitavou.sk, obecnyurad@ulanynadzitavou.sk, info@ulanynadzitavou.sk, ou@ulanynadzitavou.sk, sekretariat@ulanynadzitavou.sk, urad@ulanynadzitavou.sk, podatelna@ulanynadzitavou.sk, obecny.urad@ulanynadzitavou.sk, prednosta@ulanynadzitavou.sk
Obec Ulič č. 89; 067 67 Ulič ocu@obeculic.sk, obecnyurad@obeculic.sk, info@obeculic.sk, ou@obeculic.sk, sekretariat@obeculic.sk, urad@obeculic.sk, podatelna@obeculic.sk, obecny.urad@obeculic.sk, prednosta@obeculic.sk
Obec Uličské Krivé č. 45; 067 67 Uličské Krivé obec.ulickrive@orangemail.sk
Obec Uloža č. 76; 053 71 Uloža uloza@uloza.sk
Obec Unín č. 332; 908 46 Unín ocu@unin.sk, obecnyurad@unin.sk, info@unin.sk, ou@unin.sk, sekretariat@unin.sk, urad@unin.sk, podatelna@unin.sk, obecny.urad@unin.sk, prednosta@unin.sk
Obec Urmince č. 493; 956 02 Urmince ocu@urmince.sk, obecnyurad@urmince.sk, info@urmince.sk, ou@urmince.sk, sekretariat@urmince.sk, urad@urmince.sk, podatelna@urmince.sk, obecny.urad@urmince.sk, prednosta@urmince.sk
Obec Utekáč č. 52; 985 06 Utekáč obecutekac@stonline.sk
Obec Uzovce č. 136; 082 66 Uzovce ocuuzovce@wicom.sk
Obec Uzovská Panica č. 95; 980 22 Uzovská Panica ocuuzpanica@rsnet.sk
Obec Uzovské Pekľany č. 68; 082 62 Uzovské Pekľany ocupeklany@pobox.sk
Obec Uzovský Šalgov č. 139; 082 61 Uzovský Šalgov obecnyurad@uzovskysalgov.sk, uzovskysalgov@pobox.sk
Obec Vaďovce č. 1; 916 13 Vaďovce vadovce@stonline.sk
Obec Váhovce č. 329; 925 62 Váhovce ocu@vahovce.sk, obecnyurad@vahovce.sk, info@vahovce.sk, ou@vahovce.sk, sekretariat@vahovce.sk, urad@vahovce.sk, podatelna@vahovce.sk, obecny.urad@vahovce.sk, prednosta@vahovce.sk
Obec Vajkovce č. 84; 044 43 Vajkovce obecvajkovce@netkosice.sk
Obec Valaliky Poľná 8; 044 13 Valaliky obec@valaliky.sk
Obec Valaská Nám. 1. mája 460/8; 976 46 Valaská ocu@valaska.sk, obecnyurad@valaska.sk, info@valaska.sk, ou@valaska.sk, sekretariat@valaska.sk, urad@valaska.sk, podatelna@valaska.sk, obecny.urad@valaska.sk, prednosta@valaska.sk
Obec Valaská Belá č. 1; 972 28 Valaská Belá ocu@valaskabela.sk, obecnyurad@valaskabela.sk, info@valaskabela.sk, ou@valaskabela.sk, sekretariat@valaskabela.sk, urad@valaskabela.sk, podatelna@valaskabela.sk, obecny.urad@valaskabela.sk, prednosta@valaskabela.sk
Obec Valaská Dubová č. 32; 034 96 Valaská Dubová obec@valaskadubova.sk
Obec Valaškovce Valaškovce; 066 01 Valaškovce ouvo_kamenica@stonline.sk
Obec Valča č. 375; 038 35 Valča obecvalca@stonline.sk
Obec Valice č. 6; 982 52 Valice valice@gemer.org
Obec Valkovce č. 62; 090 42 Valkovce chrzan.ja@stonline.sk
Obec Vaľkovňa č. 73; 976 69 Vaľkovňa obuvalkovna@stonline.sk
Obec Vaniškovce č. 38; 086 41 Vaniškovce obecvaniskovce@zmail.sk
Obec Varechovce č. 60; 090 23 Varechovce hudakmilan@centrum.sk