Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Veľká nad Ipľom č. 86; 985 32 Veľká nad Ipľom vas1@post.sk
Obec Veľká Paka č. 189; 930 51 Veľká Paka ocu@velkapaka.sk, obecnyurad@velkapaka.sk, info@velkapaka.sk, ou@velkapaka.sk, sekretariat@velkapaka.sk, urad@velkapaka.sk, podatelna@velkapaka.sk, obecny.urad@velkapaka.sk, prednosta@velkapaka.sk
Obec Veľká Tŕňa Hlavná 122; 076 82 Veľká Tŕňa obecvelkatrna@kid.sk, obecvelkatrna@post.sk
Obec Veľká Ves č. 53; 985 01 Veľká Ves velkaves@stonline.sk
Obec Veľká Ves nad Ipľom č. 124; 991 10 Veľká Ves nad Ipľom obecvelkavesnadiplom@gmail.com
Obec Veľké Bierovce č. 24; 913 11 Veľké Bierovce ocuvelkebierovce@nextra.sk
Obec Veľké Blahovo č. 72; 930 01 Veľké Blahovo obecnyurad@velkeblahovo.sk, info@velkeblahovo.sk, ou@velkeblahovo.sk, sekretariat@velkeblahovo.sk, urad@velkeblahovo.sk, podatelna@velkeblahovo.sk, obecny.urad@velkeblahovo.sk, prednosta@velkeblahovo.sk
Obec Veľké Borové č. 88; 027 32 Veľké Borové velkeborove@stonline.sk
Obec Veľké Chlievany č. 80; 956 55 Veľké Chlievany obecchlievany@slovanet.sk
Obec Veľké Chyndice č. 50; 951 54 Veľké Chyndice m.miklova@zoznam.sk
Obec Veľké Dravce Školská 240; 985 42 Veľké Dravce obecvelkedravce@stonline.sk
Obec Veľké Držkovce č. 212; 956 54 Veľké Držkovce obecdrzkovce@azet.sk
Obec Veľké Dvorany č. 2; 956 01 Veľké Dvorany ocu@velkedvorany.sk, obecnyurad@velkedvorany.sk, info@velkedvorany.sk, ou@velkedvorany.sk, sekretariat@velkedvorany.sk, urad@velkedvorany.sk, podatelna@velkedvorany.sk, obecny.urad@velkedvorany.sk, prednosta@velkedvorany.sk
Obec Veľké Dvorníky č. 190; 929 01 Veľké Dvorníky ocu@velkedvorniky.sk, obecnyurad@velkedvorniky.sk, info@velkedvorniky.sk, ou@velkedvorniky.sk, sekretariat@velkedvorniky.sk, urad@velkedvorniky.sk, podatelna@velkedvorniky.sk, obecny.urad@velkedvorniky.sk, prednosta@velkedvorniky.sk
Obec Veľké Hoste č. 208; 956 38 Veľké Hoste ocuvelkehoste@pbi.sk
Obec Veľké Kosihy Hlavná 125; 946 21 Veľké Kosihy ocu@velkekosihy.sk, obecnyurad@velkekosihy.sk, info@velkekosihy.sk, ou@velkekosihy.sk, sekretariat@velkekosihy.sk, urad@velkekosihy.sk, podatelna@velkekosihy.sk, obecny.urad@velkekosihy.sk, prednosta@velkekosihy.sk
Obec Veľké Kostoľany M. R. Štefánika 800/1; 922 07 Veľké Kostoľany velkekostolany@velkekostolany.sk
Obec Veľké Kozmálovce č. 178; 935 21 Veľké Kozmálovce vkozmalovce@imilsoft.sk
Obec Veľké Kršteňany č. 157; 958 03 Veľké Kršteňany velkekrstenany@stonline.sk
Obec Veľké Leváre Štefánikova 747; 908 73 Veľké Leváre ocuvl@stonline.sk
Obec Veľké Lovce č. 99; 941 42 Veľké Lovce obecnyurad@velkelovce.sk
Obec Veľké Ludince č. 136; 935 65 Veľké Ludince ocu@velkeludince.sk, obecnyurad@velkeludince.sk, info@velkeludince.sk, ou@velkeludince.sk, sekretariat@velkeludince.sk, urad@velkeludince.sk, podatelna@velkeludince.sk, obecny.urad@velkeludince.sk, prednosta@velkeludince.sk
Obec Veľké Orvište Hlavná 17; 922 01 Veľké Orvište ocu@velkeorviste.sk, obecnyurad@velkeorviste.sk, info@velkeorviste.sk, ou@velkeorviste.sk, sekretariat@velkeorviste.sk, urad@velkeorviste.sk, podatelna@velkeorviste.sk, obecny.urad@velkeorviste.sk, prednosta@velkeorviste.sk
Obec Veľké Ozorovce Hlavná 264; 076 63 Veľké Ozorovce ocu@velkeozorovce.sk, obecnyurad@velkeozorovce.sk, info@velkeozorovce.sk, ou@velkeozorovce.sk, sekretariat@velkeozorovce.sk, urad@velkeozorovce.sk, podatelna@velkeozorovce.sk, obecny.urad@velkeozorovce.sk, prednosta@velkeozorovce.sk
Obec Veľké Pole č. 1; 966 74 Veľké Pole velkepole@mistro.sk