Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Veľká Tŕňa Hlavná 122; 076 82 Veľká Tŕňa obecvelkatrna@kid.sk, obecvelkatrna@post.sk
Obec Veľká Ves č. 53; 985 01 Veľká Ves velkaves@stonline.sk
Obec Veľká Ves nad Ipľom č. 124; 991 10 Veľká Ves nad Ipľom obecvelkavesnadiplom@gmail.com
Obec Veľké Bierovce č. 24; 913 11 Veľké Bierovce ocuvelkebierovce@nextra.sk
Obec Veľké Blahovo č. 72; 930 01 Veľké Blahovo ocu@velkeblahovo.sk
Obec Veľké Borové č. 88; 027 32 Veľké Borové velkeborove@stonline.sk
Obec Veľké Chlievany č. 80; 956 55 Veľké Chlievany obecchlievany@slovanet.sk
Obec Veľké Chyndice č. 50; 951 54 Veľké Chyndice m.miklova@zoznam.sk
Obec Veľké Dravce Školská 240; 985 42 Veľké Dravce obecvelkedravce@stonline.sk
Obec Veľké Držkovce č. 212; 956 54 Veľké Držkovce obecdrzkovce@azet.sk
Obec Veľké Dvorany č. 2; 956 01 Veľké Dvorany ocuvelkedvorany@orangemail.sk
Obec Veľké Dvorníky č. 190; 929 01 Veľké Dvorníky ocuvdvorniky@stonline.sk
Obec Veľké Hoste č. 208; 956 38 Veľké Hoste ocuvelkehoste@pbi.sk
Obec Veľké Kosihy Hlavná 125; 946 21 Veľké Kosihy obec.vkosihy@stonline.sk, obecnyurad@velkekosihy.sk
Obec Veľké Kostoľany M. R. Štefánika 800/1; 922 07 Veľké Kostoľany velkekostolany@velkekostolany.sk
Obec Veľké Kozmálovce č. 178; 935 21 Veľké Kozmálovce vkozmalovce@imilsoft.sk
Obec Veľké Kršteňany č. 157; 958 03 Veľké Kršteňany velkekrstenany@stonline.sk
Obec Veľké Leváre Štefánikova 747; 908 73 Veľké Leváre ocuvl@stonline.sk
Obec Veľké Lovce č. 99; 941 42 Veľké Lovce obecnyurad@velkelovce.sk
Obec Veľké Ludince č. 136; 935 65 Veľké Ludince obec@ludince.sk
Obec Veľké Orvište Hlavná 17; 922 01 Veľké Orvište ou@velkeorviste.sk, starosta@velkeorviste.sk
Obec Veľké Ozorovce Hlavná 264; 076 63 Veľké Ozorovce ocuvelkeozorovce@slovanet.sk
Obec Veľké Pole č. 1; 966 74 Veľké Pole velkepole@mistro.sk
Obec Veľké Raškovce č. 112; 076 75 Veľké Raškovce obec-velkeraskovce@stonline.sk
Obec Veľké Revištia č. 25; 072 43 Veľké Revištia velkerevistia@lekosonline.sk, obecvel.revistia@centrum.sk