Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Veľké Ripňany Poštová 461; 956 07 Veľké Ripňany velkeripnany@stonline.sk
Obec Veľké Rovné č. 57; 013 62 Veľké Rovné rovne@velkerovne.sk, starosta@velkerovne.sk
Obec Veľké Slemence č. 106; 076 77 Veľké Slemence nagyszelmenc@stonline.sk
Obec Veľké Straciny č. 12; 990 01 Veľké Straciny obecv.straciny@stonline.sk
Obec Veľké Teriakovce č. 54; 980 51 Veľké Teriakovce v-teriakovce@gemer.org
Obec Veľké Trakany Rákocziho 419; 076 42 Veľké Trakany ocu.vel.tr@stonline.sk
Obec Veľké Turovce č. 321; 935 81 Veľké Turovce obec.vturovce@wsystem.sk
Obec Veľké Uherce č. 360; 958 41 Veľké Uherce obecvelkeuherce@stonline.sk
Obec Veľké Úľany Hlavná 578; 925 22 Veľké Úľany ocuvelkeulany@stonline.sk
Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany; 951 82 Veľké Vozokany ou-velkevozokany@slovanet.sk
Obec Veľké Zálužie Obecná 955; 951 35 Veľké Zálužie ou@velkezaluzie.sk
Obec Veľké Zlievce č. 127; 991 23 Veľké Zlievce obecvelkezlievce@mail.t-com.sk
Obec Veľkrop č. 23; 091 01 Veľkrop obecvelkrop@stonline.sk
Obec Veľký Biel Železničná 76; 900 24 Veľký Biel obec@velkybiel.sk, starosta@velkybiel.sk
Obec Veľký Blh Družstevná 354; 980 22 Veľký Blh ocu@velkyblh.sk
Obec Veľký Čepčín č. 12; 038 45 Veľký Čepčín obecvelkycepcin@stonline.sk
Obec Veľký Cetín Kostolná 1; 951 05 Veľký Cetín obecnyurad.velkycetin@stonline.sk
Obec Veľký Ďur Hlavná 80; 935 34 Veľký Ďur obec.velkydur@stonline.sk
Obec Veľký Folkmar č. 334; 055 51 Veľký Folkmar obecvelkyfolkmar@stonline.sk
Obec Veľký Grob č. 272; 925 27 Veľký Grob starosta@velkygrob.sk
Obec Veľký Horeš Družstevná 333; 076 52 Veľký Horeš tarr@zoznam.sk
Obec Veľký Klíž č. 156; 958 45 Veľký Klíž obec@velkykliz.sk, obecvelkykliz@stonline.sk
Obec Veľký Kýr Nám. sv. Jána 1; 941 07 Veľký Kýr starosta@velkykyr.eu
Obec Veľký Lapáš č. 488; 951 04 Veľký Lapáš obecnyurad@velkylapas.sk, velkylapas@velkylapas.sk
Obec Veľký Lipník č. 283; 065 33 Veľký Lipník ouvelkylipnik@mail.t-com.sk