Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Varhaňovce č. 56; 082 05 Varhaňovce ocu@obecvarhanovce.sk, obecnyurad@obecvarhanovce.sk, info@obecvarhanovce.sk, ou@obecvarhanovce.sk, sekretariat@obecvarhanovce.sk, urad@obecvarhanovce.sk, podatelna@obecvarhanovce.sk, obecny.urad@obecvarhanovce.sk, prednosta@obecvarhanovce.sk
Obec Varín Nám. sv. Floriána 1; 013 03 Varín obecnyurad@varin.sk
Obec Vasiľov č. 99; 029 51 Vasiľov ouvasilov@orava.sk
Obec Vavrečka č. 93; 029 01 Vavrečka ocu@vavrecka.sk, obecnyurad@vavrecka.sk, info@vavrecka.sk, ou@vavrecka.sk, sekretariat@vavrecka.sk, urad@vavrecka.sk, podatelna@vavrecka.sk, obecny.urad@vavrecka.sk, prednosta@vavrecka.sk
Obec Vavrišovo č. 40; 032 42 Vavrišovo obec@vavrisovo.sk
Obec Važec Na Harte 19; 032 61 Važec ocu@vykazy.sk, obecnyurad@vykazy.sk, info@vykazy.sk, ou@vykazy.sk, sekretariat@vykazy.sk, urad@vykazy.sk, podatelna@vykazy.sk, obecny.urad@vykazy.sk, prednosta@vykazy.sk
Obec Včelince č. 134; 980 50 Včelince ocu@obecvcelince.sk, obecnyurad@obecvcelince.sk, info@obecvcelince.sk, ou@obecvcelince.sk, sekretariat@obecvcelince.sk, urad@obecvcelince.sk, podatelna@obecvcelince.sk, obecny.urad@obecvcelince.sk, prednosta@obecvcelince.sk
Obec Večelkov č. 156; 980 34 Večelkov vecelkov@gemer.org
Obec Vechec Hlavná 133; 094 12 Vechec ocu@obecvechec.sk, obecnyurad@obecvechec.sk, info@obecvechec.sk, ou@obecvechec.sk, sekretariat@obecvechec.sk, urad@obecvechec.sk, podatelna@obecvechec.sk, obecny.urad@obecvechec.sk, prednosta@obecvechec.sk
Obec Veľaty Staničná 8; 076 15 Veľaty ocu@velaty.sk
Obec Velčice č. 73; 951 71 Velčice ocu@velcice.sk, obecnyurad@velcice.sk, info@velcice.sk, ou@velcice.sk, sekretariat@velcice.sk, urad@velcice.sk, podatelna@velcice.sk, obecny.urad@velcice.sk, prednosta@velcice.sk
Obec Veličná č. 164; 027 54 Veličná obec@velicna.sk, starosta@velicna.sk
Obec Veľká Čalomija č. 214; 991 09 Veľká Čalomija chalomja@slovanet.sk
Obec Veľká Čausa č. 83; 971 01 Veľká Čausa velka_causa@stonline.sk
Obec Veľká Čierna č. 75; 015 01 Veľká Čierna stefanharant@post.sk
Obec Veľká Dolina č. 282; 951 15 Veľká Dolina starostka.vd@stonline.sk
Obec Veľká Franková č. 74; 059 78 Veľká Franková ocu@velkafrankova.sk, obecnyurad@velkafrankova.sk, info@velkafrankova.sk, ou@velkafrankova.sk, sekretariat@velkafrankova.sk, urad@velkafrankova.sk, podatelna@velkafrankova.sk, obecny.urad@velkafrankova.sk, prednosta@velkafrankova.sk
Obec Veľká Hradná č. 42; 913 24 Veľká Hradná obecvh@slovanet.sk
Obec Veľká Ida č. 42; 044 55 Veľká Ida ouvida@stonline.sk
Obec Veľká Lehota č. 50; 966 41 Veľká Lehota ocu@velkalehota.eu, obecnyurad@velkalehota.eu, info@velkalehota.eu, ou@velkalehota.eu, sekretariat@velkalehota.eu, urad@velkalehota.eu, podatelna@velkalehota.eu, obecny.urad@velkalehota.eu, prednosta@velkalehota.eu
Obec Veľká Lesná č. 58; 065 34 Veľká Lesná velkalesna@stonline.sk
Obec Veľká Lodina č. 48; 044 81 Veľká Lodina velkalodina@stonline.sk
Obec Veľká Lomnica Tatranská 175/33; 059 52 Veľká Lomnica ocu@velkalomnica.sk, obecnyurad@velkalomnica.sk, info@velkalomnica.sk, ou@velkalomnica.sk, sekretariat@velkalomnica.sk, urad@velkalomnica.sk, podatelna@velkalomnica.sk, obecny.urad@velkalomnica.sk, prednosta@velkalomnica.sk
Obec Veľká Lúka Veľkolúcka 1219/39; 962 31 Veľká Lúka starosta@velkaluka.sk
Obec Veľká Mača č. 137; 925 32 Veľká Mača ocuvmaca@nextra.sk