Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Veľký Lapáš č. 488; 951 04 Veľký Lapáš obecnyurad@velkylapas.sk, velkylapas@velkylapas.sk
Obec Veľký Lipník č. 283; 065 33 Veľký Lipník ocu@velkylipnik.sk, obecnyurad@velkylipnik.sk, info@velkylipnik.sk, ou@velkylipnik.sk, sekretariat@velkylipnik.sk, urad@velkylipnik.sk, podatelna@velkylipnik.sk, obecny.urad@velkylipnik.sk, prednosta@velkylipnik.sk
Obec Veľký Lom č. 42; 991 03 Veľký Lom velkylom@orangemail.sk
Obec Veľký Slavkov kpt. Morávku 118; 059 91 Veľký Slavkov ocu@velkyslavkov.sk, obecnyurad@velkyslavkov.sk, info@velkyslavkov.sk, ou@velkyslavkov.sk, sekretariat@velkyslavkov.sk, urad@velkyslavkov.sk, podatelna@velkyslavkov.sk, obecny.urad@velkyslavkov.sk, prednosta@velkyslavkov.sk
Obec Veľký Slivník č. 82; 082 67 Veľký Slivník velkyslivnik@zoznam.sk
Obec Veľopolie č. 78; 067 31 Veľopolie obec.velopolie@stonline.sk
Obec Velušovce č. 181; 955 01 Velušovce velusovce@stonline.sk
Obec Vernár č. 170; 059 17 Vernár urad@vernar.sk
Obec Veselé č. 346; 922 08 Veselé ocu@vesele.sk, obecnyurad@vesele.sk, info@vesele.sk, ou@vesele.sk, sekretariat@vesele.sk, urad@vesele.sk, podatelna@vesele.sk, obecny.urad@vesele.sk, prednosta@vesele.sk
Obec Veterná Poruba č. 37; 031 04 Veterná Poruba ocu@veternaporuba.sk, obecnyurad@veternaporuba.sk, info@veternaporuba.sk, ou@veternaporuba.sk, sekretariat@veternaporuba.sk, urad@veternaporuba.sk, podatelna@veternaporuba.sk, obecny.urad@veternaporuba.sk, prednosta@veternaporuba.sk
Obec Vidiná Športová 1; 985 59 Vidiná ocu@vidina.sk, obecnyurad@vidina.sk, info@vidina.sk, ou@vidina.sk, sekretariat@vidina.sk, urad@vidina.sk, podatelna@vidina.sk, obecny.urad@vidina.sk, prednosta@vidina.sk
Obec Vieska (okr. Dunajská Streda) Hlavná 167; 930 02 Vieska obecvieska@stonline.sk
Obec Vieska (okr. Veľký Krtíš) č. 38; 991 02 Vieska vieska@stonline.sk
Obec Vieska nad Blhom č. 10; 980 21 Vieska nad Blhom vieskanadblhom@centrum.sk
Obec Vieska nad Žitavou č. 64; 951 52 Vieska nad Žitavou vieskanz@zoznam.sk
Obec Vígľaš Zvolenská 1; 962 02 Vígľaš ocu@viglas.net, obecnyurad@viglas.net, info@viglas.net, ou@viglas.net, sekretariat@viglas.net, urad@viglas.net, podatelna@viglas.net, obecny.urad@viglas.net, prednosta@viglas.net
Obec Vikartovce č. 159; 059 19 Vikartovce ocu@vikartovce.sk, obecnyurad@vikartovce.sk, info@vikartovce.sk, ou@vikartovce.sk, sekretariat@vikartovce.sk, urad@vikartovce.sk, podatelna@vikartovce.sk, obecny.urad@vikartovce.sk, prednosta@vikartovce.sk
Obec Vinica Cesta slobody 466/44; 991 28 Vinica ocu@vinica.sk, obecnyurad@vinica.sk, info@vinica.sk, ou@vinica.sk, sekretariat@vinica.sk, urad@vinica.sk, podatelna@vinica.sk, obecny.urad@vinica.sk, prednosta@vinica.sk
Obec Viničky Tokajská 191/5; 076 31 Viničky obecvinicky@kid.sk, obec.vinicky@stonline.sk
Obec Viničné Hlavná 206; 900 23 Viničné starosta@vinicne.sk
Obec Vinné č. 508; 072 31 Vinné ocu@vinne.sk, obecnyurad@vinne.sk, info@vinne.sk, ou@vinne.sk, sekretariat@vinne.sk, urad@vinne.sk, podatelna@vinne.sk, obecny.urad@vinne.sk, prednosta@vinne.sk
Obec Vinodol č. 473; 951 06 Vinodol obecvinodol@stonline.sk
Obec Vinohrady nad Váhom Hulácka 355; 925 55 Vinohrady nad Váhom ocu@vinohradynadvahom.eu, obecnyurad@vinohradynadvahom.eu, info@vinohradynadvahom.eu, ou@vinohradynadvahom.eu, sekretariat@vinohradynadvahom.eu, urad@vinohradynadvahom.eu, podatelna@vinohradynadvahom.eu, obecny.urad@vinohradynadvahom.eu, prednosta@vinohradynadvahom.eu
Obec Vinosady Pezinská 95; 902 01 Vinosady starosta@vinosady.sk
Obec Virt Hlavná 47; 946 38 Virt ouvirt@stonline.sk