Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Veľký Lom č. 42; 991 03 Veľký Lom velkylom@orangemail.sk
Obec Veľký Slavkov kpt. Morávku 118; 059 91 Veľký Slavkov slavkov@stonline.sk
Obec Veľký Slivník č. 82; 082 67 Veľký Slivník velkyslivnik@zoznam.sk
Obec Veľopolie č. 78; 067 31 Veľopolie obec.velopolie@stonline.sk
Obec Velušovce č. 181; 955 01 Velušovce velusovce@stonline.sk
Obec Vernár č. 170; 059 17 Vernár urad@vernar.sk
Obec Veselé č. 346; 922 08 Veselé ocuvesele@stonline.sk
Obec Veterná Poruba č. 37; 031 04 Veterná Poruba vetporuba@stonline.sk
Obec Vidiná Športová 1; 985 59 Vidiná obec@vidina.sk
Obec Vieska (okr. Dunajská Streda) Hlavná 167; 930 02 Vieska obecvieska@stonline.sk
Obec Vieska (okr. Veľký Krtíš) č. 38; 991 02 Vieska vieska@stonline.sk
Obec Vieska nad Blhom č. 10; 980 21 Vieska nad Blhom vieskanadblhom@centrum.sk
Obec Vieska nad Žitavou č. 64; 951 52 Vieska nad Žitavou vieskanz@zoznam.sk
Obec Vígľaš Zvolenská 1; 962 02 Vígľaš starosta-viglas@stonline.sk
Obec Vikartovce č. 159; 059 19 Vikartovce obecvikartovce@lj.sk
Obec Vinica Cesta slobody 466/44; 991 28 Vinica obec@vinica.sk, starosta@vinica.sk
Obec Viničky Tokajská 191/5; 076 31 Viničky obecvinicky@kid.sk, obec.vinicky@stonline.sk
Obec Viničné Hlavná 206; 900 23 Viničné starosta@vinicne.sk
Obec Vinné č. 508; 072 31 Vinné starosta@vinne.sk
Obec Vinodol č. 473; 951 06 Vinodol obecvinodol@stonline.sk
Obec Vinohrady nad Váhom Hulácka 355; 925 55 Vinohrady nad Váhom obecvinohrady@tpx-net.sk
Obec Vinosady Pezinská 95; 902 01 Vinosady starosta@vinosady.sk
Obec Virt Hlavná 47; 946 38 Virt ouvirt@stonline.sk
Obec Vislanka č. 28; 065 41 Vislanka obecvislanka@mail.t-com.sk
Obec Vislava č. 61; 090 21 Vislava vislava@centrum.sk