Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Vydrník č. 55; 059 14 Vydrník obec@vydrnik.sk
Obec Vyhne č. 100; 966 02 Vyhne vyhne@vyhne.sk
Obec Výrava č. 100; 067 16 Výrava ouvyrava@in.slovanet.sk
Obec Vyškovce nad Ipľom č. 132; 935 77 Vyškovce nad Ipľom ocuvyskovce@gmail.com
Obec Vyšná Boca č. 50; 032 34 Vyšná Boca vboca@stonline.sk
Obec Vyšná Hutka č. 165; 040 18 Vyšná Hutka vysnahutka@gtsi.sk
Obec Vyšná Kamenica č. 39; 044 46 Vyšná Kamenica obecvysnakamenica@netkosice.sk
Obec Vyšná Myšľa Hlavná 60; 044 15 Vyšná Myšľa obecvmysla@netkosice.sk
Obec Vyšná Olšava č. 124; 090 32 Vyšná Olšava obecvo@grkatpo.sk
Obec Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná 16; 090 01 Vyšná Pisaná vpisana@gmail.com
Obec Vyšná Rybnica č. 119; 072 41 Vyšná Rybnica vysnarybnica@lekosonline.sk
Obec Vyšná Šebastová č. 157; 080 06 Vyšná Šebastová obecvysnasebastova@stonline.sk
Obec Vyšná Sitnica č. 59; 094 07 Vyšná Sitnica obecvysnasitnica@stonline.sk
Obec Vyšná Slaná č. 29; 049 26 Vyšná Slaná info@vysnaslana.sk
Obec Vyšná Voľa č. 89; 086 21 Vyšná Voľa obecvysnavola@stonline.sk
Obec Vyšné Ladičkovce č. 24; 067 11 Vyšné Ladičkovce elvin@henet.sk
Obec Vyšné nad Hronom č. 50; 935 31 Vyšné nad Hronom obec.vysnenadhronom@stonline.sk
Obec Vyšné Nemecké č. 55; 072 51 Vyšné Nemecké ocu_vn@lekosonline.sk
Obec Vyšné Remety č. 112; 072 41 Vyšné Remety vysneremety@lekosonline.sk
Obec Vyšné Ružbachy č. 243; 065 02 Vyšné Ružbachy obec@ruzbachyobec.sk
Obec Vyšné Valice č. 244; 982 52 Vyšné Valice obecnyuradvalice@inmail.sk
Obec Vyšný Čaj č. 85; 044 16 Vyšný Čaj vysny.caj@post.sk
Obec Vyšný Hrabovec č. 40; 090 34 Vyšný Hrabovec juraj.psar@stonline.sk
Obec Vyšný Hrušov č. 128; 067 32 Vyšný Hrušov vysnyhrusov@zem.sk
Obec Vyšný Kazimír č. 57; 094 09 Vyšný Kazimír ocu.vkazimir@stonline.sk