Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Turčok č. 2; 049 18 Turčok obecturcok@stonline.sk
Obec Turcovce č. 35; 067 23 Turcovce outurcovce@slovanet.sk
Obec Turecká č. 341; 976 02 Turecká info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk
Obec Tureň č. 36; 903 01 Tureň obec@turen.sk
Obec Turie Hlavná 214; 013 12 Turie obecturie@rajec.net
Obec Turík č. 19; 034 83 Turík turik@centrum.sk
Obec Turňa nad Bodvou č. 419; 044 02 Turňa nad Bodvou turna@mail.t-com.sk
Obec Turová č. 110; 962 34 Turová outurova@stonline.sk
Obec Tušice č. 130; 072 02 Tušice ocutusice@stonline.sk
Obec Tušická Nová Ves č. 167; 072 02 Tušická Nová Ves outusicka@stonline.sk
Obec Tužina č. 76; 972 14 Tužina obec@tuzina.sk, tuzina@stonline.sk
Obec Tvarožná č. 27; 059 71 Tvarožná obectvarozna@stonline.sk
Obec Tvrdomestice č. 42; 956 22 Tvrdomestice obectvrdomestice@mail.t-com.sk
Obec Tvrdošovce Novozámocká 56; 941 10 Tvrdošovce tvrdosovce@stonline.sk
Obec Ubľa č. 368; 067 73 Ubľa obecubla@stonline.sk
Obec Úbrež č. 169; 072 42 Úbrež obecubrez@minet.sk, starostaubrez@minet.sk
Obec Udavské č. 30; 067 31 Udavské obec@udavske.sk
Obec Udiča č. 302; 018 01 Udiča obecudica@stonline.sk
Obec Údol č. 2; 065 45 Údol obecudol@stonline.sk
Obec Úhorná č. 29; 055 66 Úhorná obec@uhorna.sk, ouuhorna@stonline.sk
Obec Uhorská Ves Stará 53; 032 03 Uhorská Ves obecuhorskaves@alconet.sk
Obec Uhorské č. 8; 985 25 Uhorské ou-uhorske@stonline.sk
Obec Uhrovec Ul. SNP 86/7; 956 41 Uhrovec obec@uhrovec.sk
Obec Úľany nad Žitavou Hlavná 51; 941 03 Úľany nad Žitavou obec.ulany@stonline.sk
Obec Ulič č. 89; 067 67 Ulič obeculic@stonline.sk