Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Turčiansky Ďur č. 6; 038 43 Turčiansky Ďur obecturcianskydur@centrum.sk
Obec Turčiansky Peter č. 2; 038 41 Turčiansky Peter ocu.turc.peter@gaya.sk
Obec Turčok č. 2; 049 18 Turčok obecturcok@stonline.sk
Obec Turcovce č. 35; 067 23 Turcovce outurcovce@slovanet.sk
Obec Turecká č. 341; 976 02 Turecká info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk
Obec Tureň č. 36; 903 01 Tureň ocu@obecturen.sk, obecnyurad@obecturen.sk, info@obecturen.sk, ou@obecturen.sk, sekretariat@obecturen.sk, urad@obecturen.sk, podatelna@obecturen.sk, obecny.urad@obecturen.sk, prednosta@obecturen.sk
Obec Turie Hlavná 214; 013 12 Turie ocu@obecturie.sk, obecnyurad@obecturie.sk, info@obecturie.sk, ou@obecturie.sk, sekretariat@obecturie.sk, urad@obecturie.sk, podatelna@obecturie.sk, obecny.urad@obecturie.sk, prednosta@obecturie.sk
Obec Turík č. 19; 034 83 Turík turik@centrum.sk
Obec Turňa nad Bodvou č. 419; 044 02 Turňa nad Bodvou ocu@turnanadbodvou.sk, obecnyurad@turnanadbodvou.sk, info@turnanadbodvou.sk, ou@turnanadbodvou.sk, sekretariat@turnanadbodvou.sk, urad@turnanadbodvou.sk, podatelna@turnanadbodvou.sk, obecny.urad@turnanadbodvou.sk, prednosta@turnanadbodvou.sk
Obec Turová č. 110; 962 34 Turová outurova@stonline.sk
Obec Tušice č. 130; 072 02 Tušice ocutusice@stonline.sk
Obec Tušická Nová Ves č. 167; 072 02 Tušická Nová Ves outusicka@stonline.sk
Obec Tužina č. 76; 972 14 Tužina obec@tuzina.sk, tuzina@stonline.sk
Obec Tvarožná č. 27; 059 71 Tvarožná obectvarozna@stonline.sk
Obec Tvrdomestice č. 42; 956 22 Tvrdomestice obectvrdomestice@mail.t-com.sk
Obec Tvrdošovce Novozámocká 56; 941 10 Tvrdošovce ocu@tvrdosovce.sk, obecnyurad@tvrdosovce.sk, info@tvrdosovce.sk, ou@tvrdosovce.sk, sekretariat@tvrdosovce.sk, urad@tvrdosovce.sk, podatelna@tvrdosovce.sk, obecny.urad@tvrdosovce.sk, prednosta@tvrdosovce.sk
Obec Ubľa č. 368; 067 73 Ubľa ocu@ubla.ocu.sk, obecnyurad@ubla.ocu.sk, info@ubla.ocu.sk, ou@ubla.ocu.sk, sekretariat@ubla.ocu.sk, urad@ubla.ocu.sk, podatelna@ubla.ocu.sk, obecny.urad@ubla.ocu.sk, prednosta@ubla.ocu.sk
Obec Úbrež č. 169; 072 42 Úbrež obecubrez@minet.sk, starostaubrez@minet.sk
Obec Udavské č. 30; 067 31 Udavské obec@udavske.sk
Obec Udiča č. 302; 018 01 Udiča ocu@obecudica.sk, obecnyurad@obecudica.sk, info@obecudica.sk, ou@obecudica.sk, sekretariat@obecudica.sk, urad@obecudica.sk, podatelna@obecudica.sk, obecny.urad@obecudica.sk, prednosta@obecudica.sk
Obec Údol č. 2; 065 45 Údol ocu@obecudol.sk, obecnyurad@obecudol.sk, info@obecudol.sk, ou@obecudol.sk, sekretariat@obecudol.sk, urad@obecudol.sk, podatelna@obecudol.sk, obecny.urad@obecudol.sk, prednosta@obecudol.sk
Obec Úhorná č. 29; 055 66 Úhorná obec@uhorna.sk, ouuhorna@stonline.sk
Obec Uhorská Ves Stará 53; 032 03 Uhorská Ves obecuhorskaves@alconet.sk
Obec Uhorské č. 8; 985 25 Uhorské ou-uhorske@stonline.sk
Obec Uhrovec Ul. SNP 86/7; 956 41 Uhrovec obec@uhrovec.sk