Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Teplička nad Váhom Nám. sv. Floriána 290/2; 013 01 Teplička nad Váhom obec@teplickanadvahom.sk, sekretariat@teplickanadvahom.sk
Obec Tepličky č. 57; 920 66 Tepličky obec.teplicky@stonline.sk
Obec Teplý Vrch č. 80; 980 23 Teplý Vrch outv@post.sk
Obec Terany č. 116; 962 68 Terany obecterany@stonline.sk
Obec Terchová Ul. sv. Cyrila a Metoda 96; 013 06 Terchová terchova@terchova.sk
Obec Teriakovce č. 54; 080 05 Teriakovce obec@teriakovce.sk
Obec Terňa Hlavná 119/58; 082 67 Terňa ocu@terna.sk, obecnyurad@terna.sk, info@terna.sk, ou@terna.sk, sekretariat@terna.sk, urad@terna.sk, podatelna@terna.sk, obecny.urad@terna.sk, prednosta@terna.sk
Obec Tesáre č. 128; 956 21 Tesáre tesare@tesare.sk, sekretariat@tesare.sk
Obec Tesárske Mlyňany Hlavná 647; 951 76 Tesárske Mlyňany ocu@tesarskemlynany.sk, obecnyurad@tesarskemlynany.sk, info@tesarskemlynany.sk, ou@tesarskemlynany.sk, sekretariat@tesarskemlynany.sk, urad@tesarskemlynany.sk, podatelna@tesarskemlynany.sk, obecny.urad@tesarskemlynany.sk, prednosta@tesarskemlynany.sk
Obec Tešedíkovo Žiharecká 860; 925 82 Tešedíkovo ocu@tesedikovo.sk, obecnyurad@tesedikovo.sk, info@tesedikovo.sk, ou@tesedikovo.sk, sekretariat@tesedikovo.sk, urad@tesedikovo.sk, podatelna@tesedikovo.sk, obecny.urad@tesedikovo.sk, prednosta@tesedikovo.sk
Obec Tibava č. 131; 073 01 Tibava ocu.tibava@lekosonline.sk
Obec Tichý Potok Tichý Potok 139; 082 74 Tichý Potok ocutichypotok@stonline.sk
Obec Timoradza č. 1; 956 52 Timoradza ocutimo@gmail.com
Obec Tisinec č. 1; 091 01 Tisinec obec.tisinec@centrum.sk
Obec Točnica č. 113; 985 22 Točnica obectocnica@stonline.sk
Obec Tomášikovo č. 319; 925 04 Tomášikovo ocu@tomasikovo.sk, obecnyurad@tomasikovo.sk, info@tomasikovo.sk, ou@tomasikovo.sk, sekretariat@tomasikovo.sk, urad@tomasikovo.sk, podatelna@tomasikovo.sk, obecny.urad@tomasikovo.sk, prednosta@tomasikovo.sk
Obec Tomášov 1. mája 5; 900 44 Tomášov tomasov@tomasov.sk, starosta@tomasov.sk
Obec Tomášovce (okr. Lučenec) Partizánska 132; 985 56 Tomášovce ocu@tomasovce.sk, obecnyurad@tomasovce.sk, info@tomasovce.sk, ou@tomasovce.sk, sekretariat@tomasovce.sk, urad@tomasovce.sk, podatelna@tomasovce.sk, obecny.urad@tomasovce.sk, prednosta@tomasovce.sk
Obec Tomášovce (okr. Rimavská Sobota) č. 55; 980 21 Tomášovce ou.tomasovce@stonline.sk
Obec Tôň Bratislavská cesta 132/8; 946 15 Tôň ocu@obecton.bizref.sk, obecnyurad@obecton.bizref.sk, info@obecton.bizref.sk, ou@obecton.bizref.sk, sekretariat@obecton.bizref.sk, urad@obecton.bizref.sk, podatelna@obecton.bizref.sk, obecny.urad@obecton.bizref.sk, prednosta@obecton.bizref.sk
Obec Topoľa č. 95; 067 65 Topoľa obectopola@stonline.sk
Obec Topoľčianky Hlavná 114; 951 93 Topoľčianky obectopolcianky@topolcianky.sk
Obec Topoľnica č. 13; 925 92 Topoľnica topolnica@topolnica.sk
Obec Topoľníky Hlavná 126; 930 11 Topoľníky bacso@topolniky.sk
Obec Topoľovka č. 194; 067 45 Topoľovka ocu@topolovka.estranky.sk, obecnyurad@topolovka.estranky.sk, info@topolovka.estranky.sk, ou@topolovka.estranky.sk, sekretariat@topolovka.estranky.sk, urad@topolovka.estranky.sk, podatelna@topolovka.estranky.sk, obecny.urad@topolovka.estranky.sk, prednosta@topolovka.estranky.sk