Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Teplý Vrch č. 80; 980 23 Teplý Vrch outv@post.sk
Obec Terany č. 116; 962 68 Terany obecterany@stonline.sk
Obec Terchová Ul. sv. Cyrila a Metoda 96; 013 06 Terchová terchova@terchova.sk, vallo@terchova.sk
Obec Teriakovce č. 54; 080 05 Teriakovce obec@teriakovce.sk
Obec Terňa Hlavná 119/58; 082 67 Terňa obec@terna.sk
Obec Tesáre č. 128; 956 21 Tesáre tesare@tesare.sk, sekretariat@tesare.sk
Obec Tesárske Mlyňany Hlavná 647; 951 76 Tesárske Mlyňany tesarskemlynany@zoznam.sk
Obec Tešedíkovo Žiharecká 860; 925 82 Tešedíkovo tesedikovo@in.slovanet.sk
Obec Tibava č. 131; 073 01 Tibava ocu.tibava@lekosonline.sk
Obec Tichý Potok Tichý Potok 139; 082 74 Tichý Potok ocutichypotok@stonline.sk
Obec Timoradza č. 1; 956 52 Timoradza ocutimo@gmail.com
Obec Tisinec č. 1; 091 01 Tisinec obec.tisinec@centrum.sk
Obec Točnica č. 113; 985 22 Točnica obectocnica@stonline.sk
Obec Tomášikovo č. 319; 925 04 Tomášikovo starosta@tomasikovo.sk, obec@tomasikovo.sk
Obec Tomášov 1. mája 5; 900 44 Tomášov tomasov@tomasov.sk, starosta@tomasov.sk
Obec Tomášovce (okr. Lučenec) Partizánska 132; 985 56 Tomášovce obec.tomasovce@stonline.sk
Obec Tomášovce (okr. Rimavská Sobota) č. 55; 980 21 Tomášovce ou.tomasovce@stonline.sk
Obec Tôň Bratislavská cesta 132/8; 946 15 Tôň obecton@stonline.sk, obecton@panelnet.sk
Obec Topoľa č. 95; 067 65 Topoľa obectopola@stonline.sk
Obec Topoľčianky Hlavná 114; 951 93 Topoľčianky obectopolcianky@topolcianky.sk
Obec Topoľnica č. 13; 925 92 Topoľnica topolnica@topolnica.sk
Obec Topoľníky Hlavná 126; 930 11 Topoľníky bacso@topolniky.sk
Obec Topoľovka č. 194; 067 45 Topoľovka topolovka@in.slovanet.sk
Obec Toporec č. 66; 059 95 Toporec outoporec@slnet.sk
Obec Torysa č. 28; 082 76 Torysa ou.torysa@stonline.sk