Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Žemliare č. 44; 935 57 Žemliare ouzemliare@in.slovanet.sk
Obec Zemné č. 268; 941 22 Zemné ouzemne@zemnet.sk
Obec Zemplín č. 49; 076 34 Zemplín obeczemplin@kid.sk
Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 182; 076 16 Zemplínska Nová Ves obec_zemplinska.nova.ves@stonline.sk, obeczemplinskanovaves@kid.sk
Obec Zemplínska Široká č. 304; 072 13 Zemplínska Široká zemplinskasiroka@minet.sk
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2; 076 64 Zemplínska Teplica zemplinskateplica@zemplinskateplica.sk, obeczteplica@stonline.sk, obeczteplica.sek@stonline.sk
Obec Zemplínske Hámre Hlavná 152/183; 067 77 Zemplínske Hámre zemplinskehamre@stonline.sk
Obec Zemplínske Hradište Obecná 392; 076 01 Zemplínske Hradište obec@zemplinskehradiste.sk, bocianopolis@azet.sk
Obec Zemplínske Jastrabie Hlavná 27; 076 05 Zemplínske Jastrabie ocujastrab@stonline.sk
Obec Zemplínske Kopčany č. 56; 072 17 Zemplínske Kopčany zkopcany@minet.sk
Obec Zemplínsky Branč Kostolná 42; 076 02 Zemplínsky Branč obeczbranc@e-max.sk
Obec Žiar č. 102; 032 05 Žiar obecziar@centrum.sk
Obec Žihárec č. 599; 925 83 Žihárec obecziharec@stonline.sk
Obec Žikava č. 104; 951 92 Žikava obeczikava@orangemail.sk
Obec Žíp č. 17; 980 21 Žíp obeczip@rsnet.sk
Obec Žipov č. 85; 082 41 Žipov obec.zipov@stonline.sk
Obec Žirany č. 194; 951 74 Žirany obec.zirany@mail.t-com.sk
Obec Žitavany Športová 5; 951 97 Žitavany obec@zitavany.sk
Obec Žitavce č. 130; 952 01 Žitavce obeczitavce@zoznam.sk
Obec Zlatá Baňa č. 71; 080 52 Zlatá Baňa obec@zlatabana.sk
Obec Zlatá Idka Časť Valál 114; 044 61 Zlatá Idka zlataidka@zoznam.sk
Obec Zlaté č. 17; 086 01 Zlaté ocuzlate@stonline.sk
Obec Zlaté Klasy Hlavná 777/72; 930 39 Zlaté Klasy ocuzlateklasy@stonline.sk
Obec Zlatná na Ostrove Školská 184; 946 12 Zlatná na Ostrove hivatal@stonline.sk
Obec Zlatník č. 21; 094 33 Zlatník zlatnik@mail.t-com.sk