Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Odborné učilište, Šahy F. Rákocziho 1; 936 01 Šahy szsiasmsi@nextra.sk
Odborné učilište, Snina Palárikova 1602/1; 069 01 Snina ouisnina@stonline.sk
Odborné učilište, Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 25; 052 70 Spišská Nová Ves szsfabsn@gmail.com
Odborné učilište, Stará Ľubovňa Levočská 24; 064 01 Stará Ľubovňa riaditel@ousl.edu.sk
Odborné učilište, Svidník Partizánska 52; 089 01 Svidník szsisvidnik@stonline.sk
Odborné učilište, Tornaľa Mierová 49; 982 01 Tornaľa outornalaz@stonline.sk
Odborné učilište, Trebišov Poľná 1; 075 01 Trebišov skola@ouitv.svcmi.sk
Odborné učilište, Trnava Lomonosovova 8; 917 08 Trnava skola@oui.sk
Odborné učilište, Valaská Švermova 1; 976 46 Valaská ovalaska@email.cz
Odborné učilište, Veľká Lomnica Železničná 115; 059 52 Veľká Lomnica riaditel@szsvlomnica.edu.sk
Odborné učilište, Veľké Kapušany J. Dózsu 32; 079 01 Veľké Kapušany
Odborné učilište, Želovce Gottwaldova 70/43; 991 06 Želovce ouizelovce@gmail.com
Odborné učilište, Žilina Fatranská 3321/22; 010 08 Žilina soutpmza@soutpmza.edu.sk
Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku Vajnorská 1; 815 70 Bratislava - Nové Mesto dubekova@ozpsav.sk
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. Ivanská cesta 22; 821 04 Bratislava olo@olo.sk
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892; 957 01 Bánovce nad Bebravou podatelna.opbn@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1; 975 63 Banská Bystrica podatelna.opbb@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7; 085 43 Bardejov 3 podatelna.opbj@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13; 820 05 Bratislava 25 podatelna.opba1@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13; 820 05 Bratislava 25 podatelna.opba2@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47; 832 77 Bratislava 3 podatelna.opba3@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A; 840 11 Bratislava 411 podatelna.opba4@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4; 851 01 Bratislava 5 podatelna.opba5@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3; 977 31 Brezno podatelna.opbr@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567; 022 01 Čadca podatelna.opca@genpro.gov.sk