Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Zlatníky č. 42; 956 37 Zlatníky ocuzlatniky@stonline.sk
Obec Zlatno (okr. Poltár) č. 62; 985 04 Zlatno obec-zlatno@szm.sk
Obec Zlatno (okr. Zlaté Moravce) č. 99; 951 91 Zlatno zlatno@stonline.sk
Obec Zliechov č. 233; 018 32 Zliechov zliechov@slovanet.sk
Obec Žlkovce č. 158; 920 42 Žlkovce info@zlkovce.sk
Obec Zohor Dolná 46; 900 51 Zohor obecnyurad@obeczohor.sk
Obec Zubák č. 164; 020 64 Zubák gelo@obeczubak.sk, starosta@obeczubak.sk, obeczubak@obeczubak.sk
Obec Zuberec č. 289; 027 32 Zuberec obec@zuberec.sk
Obec Zubné č. 88; 067 33 Zubné obec.zubne@stonline.sk
Obec Zubrohlava Plátennícka 464; 029 43 Zubrohlava webmaster@zubrohlava.eu
Obec Župčany č. 95; 080 01 Župčany obeczupcany@zoznam.sk
Obec Župkov č. 12; 966 71 Župkov zupkov@stonline.sk
Obec Zvolenská Slatina SNP 370/19; 962 01 Zvolenská Slatina obuzvslat@stonline.sk
Obec Zvončín č. 82; 919 01 Zvončín ouzvoncin@stonline.sk
Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava Cesta na Červený most 6; 814 06 Bratislava - Staré Mesto zuzana.tahy@gmail.com
Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča Nová 55; 054 01 Levoča ora.levoca@vmnet.sk
Odborné učilište Masarykova 11174/20D; 080 01 Prešov skola@ouipo.svcmi.sk
Odborné učilište pre žiakov s TP Komenského 3; 066 01 Humenné szstphe@stonline.sk
Odborné učilište pre žiakov so SP, Bratislava-Ružinov Koceľova 26; 821 08 Bratislava-Ružinov sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
Odborné učilište pre žiakov so SP, Prešov Duklianska 2; 080 01 Prešov zsisp@zsdukpo.edu.sk
Odborné učilište pre žiakov so ZP Nám. Štefana Kluberta 1; 054 01 Levoča sounevidiacich@gmail.com
Odborné učilište pri RC, Bystričany Chalmovská 679/1; 972 45 Bystričany reedgkao@mail.t-com.sk
Odborné učilište pri RC, Hlohovec Zámok 1; 920 29 Hlohovec rc.hc@azet.sk
Odborné učilište pri RC, Košice-Sever Bankov č. 15; 040 31 Košice-Sever rckosice@gmail.com
Odborné učilište pri RC, Sološnica Sološnica 1; 906 37 Sološnica rddsolos@svsba.sk