Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Odborné učilište pri RC, Spišský Hrhov Osloboditeľov 36; 053 02 Spišský Hrhov skola@soushrhov.edu.sk
Odborné učilište pri RC, Trstín Trstín 335; 919 05 Trstín trstinrc@gmail.com
Odborné učilište pri RC, Veľké Leváre Veľké Leváre 1106; 908 73 Veľké Leváre rdmvl@mail.t-com.sk
Odborné učilište, Banská Bystrica 4 Moskovská 17; 974 04 Banská Bystrica 4 ouivgbb@centrum.sk
Odborné učilište, Bratislava-Karlova Ves Dúbravská cesta 1; 845 29 Bratislava-Karlova Ves eduard.filo@oudubba.sk
Odborné učilište, Bratislava-Petržalka Švabinského 7; 851 01 Bratislava-Petržalka spojenaskola7@gmail.com
Odborné učilište, Dobšiná Nová 803; 049 25 Dobšiná szs.dobsina@stonline.sk
Odborné učilište, Košice-Juh Alejová 6; 040 11 Košice-Juh skola@soualejke.edu.sk
Odborné učilište, Kremnica Kutnohorská 675/20; 967 01 Kremnica skola@gymspmkr.edu.sk
Odborné učilište, Kysucké Nové Mesto Murgašova 580; 024 01 Kysucké Nové Mesto ou-knm@mail.t-com.sk
Odborné učilište, Ladce Hviezdoslavova 668; 018 63 Ladce oulad@nextra.sk
Odborné učilište, Liptovský Mikuláš Janka Alexyho 1942; 031 01 Liptovský Mikuláš perdekovatatiana@zoznam.sk
Odborné učilište, Lučenec Haličská cesta 80; 984 03 Lučenec riaditel@ouhallc.edu.sk
Odborné učilište, Martin Stavbárska 11; 036 80 Martin zssmt@zssmt.sk
Odborné učilište, Michalovce Školská 12; 071 01 Michalovce oui.mi@stonline.sk
Odborné učilište, Mojmírovce Nám. sv.Ladislava 1791/14; 951 15 Mojmírovce ouimojmirovce@gmail.com
Odborné učilište, Námestovo M. Urbana 160/45; 029 01 Námestovo ssino@ssino.sk
Odborné učilište, Nová Baňa Rekreačná cesta 393; 968 01 Nová Baňa specskola.novabana@gmail.com
Odborné učilište, Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou 68; 951 51 Nová Ves nad Žitavou odborne.uciliste@centrum.sk
Odborné učilište, Okoč Gorkého 4/90; 930 28 Okoč szsi.vjm.os@post.sk
Odborné učilište, Poprad Šrobárova 20; 058 01 Poprad oupoprad@mail.telekom.sk
Odborné učilište, Prakovce Breziny 256; 055 62 Prakovce oui.prakovce@stonline.sk
Odborné učilište, Rožňava Zeleného stromu 8; 048 01 Rožňava szsi_rv@stonline.sk
Odborné učilište, Rudňany Zimné 83; 053 23 Rudňany szsrudnany@mail.t-com.sk
Odborné učilište, Ružomberok Scota Viatora 8; 034 01 Ružomberok riaditel@zssos.sk