Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22; 971 34 Prievidza 1 podatelna.opPD@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Revúca Ul.J. Kordoša 1370/1A; 050 01 Revúca podatelna.opra@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1; 979 01 Rimavská Sobota podatelna.oprs@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11; 048 01 Rožňava podatelna.oprv@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8; 034 53 Ružomberok podatelna.oprk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735; 905 45 Senica podatelna.opse@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Skalica Ružová 2; 909 01 Skalica podatelna.opsi@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1; 052 26 Spišská Nová Ves podatelna.opsn@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18; 064 01 Stará Ľubovňa podatelna.opsl@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200; 089 01 Svidník podatelna.opsk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Topoľčany Námmestie M. R. Štefánika 55; 955 53 Topoľčany podatelna.opto@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15; 075 40 Trebišov podatelna.optv@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2; 912 50 Trenčín podatelna.optn@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22; 917 01 Trnava 1 podatelna.optt@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3; 990 01 Veľký Krtíš podatelna.opvk@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5; 093 24 Vranov nad Topľou podatelna.opvt@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom Námestie Matice Slovenskej 6; 965 01 Žiar nad Hronom podatelna.opzh@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Žilina Moyzesova 20; 011 56 Žilina podatelna.opza@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7; 960 19 Zvolen podatelna.opzv@genpro.gov.sk
Okresný súd Bánovce nad Bebravou Hollého 3; 975 01 Bánovce nad Bebravou podatelnaOSBN@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28; 974 87 Banská Bystrica podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Bardejov Partizánska 1; 085 75 Bardejov podatelnaOSbj@justice.sk
Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10; 812 44 Bratislava I podatelnaOSba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava II Drieňova 5; 827 02 Bratislava II podatelnaOSba2@justice.sk
Okresný súd Bratislava III Námestie Biely Kríž 7; 836 07 Bratislava III podatelnaOSba3@justice.sk