Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A; 844 54 Bratislava IV podatelnaOSba4@justice.sk
Okresný súd Bratislava V Prokofievova ul. 12; 852 38 Bratislava V podatelnaOSba5@justice.sk
Okresný súd Brezno Kuzmányho 4; 977 01 Brezno podatelnaOSBR@justice.sk
Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256; 022 21 Čadca podatelnaOSCA@justice.sk
Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36; 026 25 Dolný Kubín podatelnaOSDK@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ulica č. 2; 929 27 Dunajská Streda podatelnaOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta Mierové nám. 1; 924 23 Galanta podatelnaOSGA@justice.sk
Okresný súd Humenné Laborecká 17; 066 34 Humenné podatelnaOSHE@justice.sk
Okresný súd Kežmarok Ul. Trhovište 16; 060 01 Kežmarok podatelnaOSKK@justice.sk
Okresný súd Komárno Pohraničná 6; 945 35 Komárno podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie Štúrova 29; 041 10 Košice okolie podatelnaOSke3@justice.sk
Okresný súd Košice I Štúrova 29; 041 60 Košice I podatelnaOSke1@justice.sk
Okresný súd Košice II Štúrova 29; 042 11 Košice II podatelnaOSke2@justice.sk
Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7; 934 31 Levice podatelnaOSlv@justice.sk
Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5; 031 33 Liptovský Mikuláš podatelnaOSLM@justice.sk
Okresný súd Lučenec Ul. Dr. Herza 14; 984 37 Lučenec podatelnaOSLC@justice.sk
Okresný súd Malacky Mierové nám. 10; 901 19 Malacky podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A ; 036 61 Martin podatelnaOSMT@justice.sk
Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11; 071 80 Michalovce podatelnaOSMI@justice.sk
Okresný súd Námestovo Námestie Antona Bernoláka 332/16; 029 01 Námestovo podatelnaOSNO@justice.sk
Okresný súd Nitra Štúrova 9; 949 68 Nitra podatelnaOSnr@justice.sk
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37; 915 19 Nové Mesto nad Váhom podatelnaOSNM@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15; 940 16 Nové Zámky podatelnaOSnz@justice.sk
Okresný súd Partizánske 1. mája 4; 958 26 Partizánske podatelnaOSPE@justice.sk
Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40; 902 01 Pezinok podatelnaOSPK@justice.sk