Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresný úrad Námestovo Ulica Miestneho priemyslu 571; 029 01 Námestovo info.no@minv.sk, podatelna.no@minv.sk, podatelna@no.vs.sk
Okresný úrad Námestovo - Pracovisko Tvrdošín Medvedzie 132; 027 44 Tvrdošín info.ts@minv.sk, podatelna.ts@minv.sk, podatelna@ts.vs.sk
Okresný úrad Nitra Štefánikova trieda 69; 949 80 Nitra podatelna.nr@minv.sk
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36; 915 41 Nové Mesto nad Váhom info.nm@minv.sk, podatelna.nm@minv.sk, podatelna@nm.vs.sk
Okresný úrad Nové Zámky Podzámska 25; 940 01 Nové Zámky info.nz@minv.sk, podatelna.nz@minv.sk
Okresný úrad Pezinok M. R. Štefánika 10; 902 01 Pezinok info.pk@minv.sk, podatelna.pk@minv.sk
Okresný úrad Piešťany Krajinská cesta 5053/13; 921 25 Piešťany info.pn@minv.sk, podatelna.pn@minv.sk, podatelna@pn.vs.sk
Okresný úrad Poltár Železničná 2; 987 01 Poltár info.pt@minv.sk, podatelna.pt@minv.sk, podatelna@pt.vs.sk
Okresný úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 16; 058 44 Poprad info.pp@minv.sk, podatelna.pp@minv.sk
Okresný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1; 017 01 Považská Bystrica info.pb@minv.sk, podatelna.pb@minv.sk
Okresný úrad Prešov Nám. mieru 3; 081 92 Prešov info.po@minv.sk, podatelna.po@minv.sk
Okresný úrad Prievidza Medzibriežková 2; 971 73 Prievidza podatelna.pd@minv.sk, podatelna@pd.vs.sk
Okresný úrad Prievidza - Pracovisko Partizánske Námestie SNP 151/6; 958 01 Partizánske info.pe@minv.sk, podatelna.pe@minv.sk, podatelna@pe.vs.sk
Okresný úrad Púchov Štefánikova 820; 020 01 Púchov info.pu@minv.sk, podatelna.pu@minv.sk, podatelna@pu.vs.sk
Okresný úrad Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 2; 979 01 Rimavská Sobota info.rs@minv.sk, podatelna.rs@minv.sk, podatelna@rs.vs.sk
Okresný úrad Rimavská Sobota - Stále pracovisko Revúca Komenského 40; 050 01 Revúca info.ra@minv.sk, podatelna.ra@minv.sk, podatelna@ra.vs.sk
Okresný úrad Rožňava Špitálska 3; 048 01 Rožňava info.rv@minv.sk, podatelna.rv@minv.sk
Okresný úrad Ružomberok Dončova 11; 034 01 Ružomberok info.rk@minv.sk, podatelna.rk@minv.sk, podatelna@rk.vs.sk
Okresný úrad Sabinov 17. novembra 2; 083 01 Sabinov info.sb@minv.sk, podatelna.sb@minv.sk, podatelna@sb.vs.sk
Okresný úrad Šaľa Hlavná 2/1; 927 01 Šaľa info.sa@minv.sk, podatelna.sa@minv.sk, podatelna@sa.vs.sk
Okresný úrad Senec Hurbanova 21; 903 01 Senec info.sc@minv.sk
Okresný úrad Senica Vajanského 17; 905 01 Senica info.se@minv.sk, podatelna.se@minv.sk, podatelna@se.vs.sk
Okresný úrad Skalica Nám. Slobody 15; 909 01 Skalica info.mi@minv.sk, podatelna.mi@minv.sk, podatelna@mi.vs.sk
Okresný úrad Snina Partizánska 1057; 069 01 Snina info.sv@minv.sk, podatelna.sv@minv.sk, podatelna@sv.vs.sk
Okresný úrad Sobrance Švermová 16; 073 01 Sobrance info.so@minv.sk, podatelna.so@minv.sk, podatelna@so.vs.sk