Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Nám. 4. apríla 18; 900 33 Marianka rabek@kbs.sk
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6; 814 06 Bratislava - Staré Mesto info@pamiatky.gov.sk
Pedagogická a kultúrna akadémia Sokolská 6; 900 01 Modra paka@pakamo.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava-Dúbravka Bullova 2; 840 11 Bratislava-Dúbravka psabullova2@pobox.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Levice Engelsova 3; 934 29 Levice pasa_lv@stonline.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec J.A.Komenského 12; 984 18 Lučenec pasa@lc.psg.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov Kmeťovo stromoradie 5; 080 01 Prešov skola@pasapo.sk
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice SNP 509/116; 039 14 Turčianske Teplice sekretariat.pasatt@vuczilina.sk
Plemenárska inšpekcia SR Hlohovecká 5; 951 41 Lužianky sekretariat@pisr.sk
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29; 852 27 Bratislava pssrba@pssr.sk
Podduklianske osvetové stredisko Sov. hrdinov 160/74; 089 01 Svidník post@slovanet.sk
Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12; 815 26 Bratislava - Staré Mesto office@apa.sk, info@apa.sk
Podpolianske osvetové stredisko Bystrický rad 1; 960 26 Zvolen osvetazvolen@osvetazvolen.sk
Podtatranské osvetové stredisko Nám. Sv. Egídia 11; 058 01 Poprad osvetapp@stonline.sk
Pohronské osvetové stredisko Duklianskych hrdinov 21; 965 01 Žiar nad Hronom osvetaziar@stonline.sk
Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4; 811 02 Bratislava info@pabk.sk
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133; 017 46 Považská Bystrica sekretariat@povs.sk
Považské osvetové stredisko Odborov 244/8; 017 01 Považská Bystrica pospb@pospb.tsk.sk
Praktická škola, Banská Bystrica Ďumbierska 15; 974 11 Banská Bystrica specialnaskola@gmail.com
Praktická škola, Bardejov Pod papierňou; 085 01 Bardejov szsbj@stonline.sk
Praktická škola, Bratislava-Dúbravka J. Valašťana-Dolinského 1; 841 01 Bratislava-Dúbravka szsaps.dolinskeho@stonline.sk
Praktická škola, Bratislava-Karlova Ves Dúbravská cesta 1; 845 25 Bratislava-Karlova Ves tajomnicka@dubravska.sk
Praktická škola, Bratislava-Petržalka Švabinského 7; 851 01 Bratislava-Petržalka spojenaskola7@gmail.com
Praktická škola, Čadca Palárikova 2758; 022 01 Čadca
Praktická škola, Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 21; 082 33 Chminianske Jakubovany skola@szschminjak.edu.sk