Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Okresný úrad Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 5; 052 01 Spišská Nová Ves info.sn@minv.sk, podatelna.sn@minv.sk, podatelna@sn.vs.sk
Okresný úrad Stará Ľubovňa Nám. M. R. Štefánika 1; 064 01 Stará Ľubovňa info.sl@minv.sk, podatelna.sl@minv.sk, podatelna@sl.vs.sk
Okresný úrad Stropkov Hlavná 53/26; 091 01 Stropkov info.sp@minv.sk, podatelna.sp@minv.sk, podatelna@sp.vs.sk
Okresný úrad Štúrovo Svätého Štefana 79; 943 01 Štúrovo info.st@minv.sk, podatelna.st@minv.sk, podatelna@st.vs.sk
Okresný úrad Svidník Sovietskych hrdinov 102; 089 17 Svidník info.sk@minv.sk, podatelna.sk@minv.sk, podatelna@sk.vs.sk
Okresný úrad Topoľčany Nám. Ľ. Štúra 1738; 955 40 Topoľčany info.to@minv.sk, podatelna.to@minv.sk, podatelna@to.vs.sk
Okresný úrad Trebišov M. R. Štefánika 1161/184; 075 26 Trebišov info.tv@minv.sk, podatelna.tv@minv.sk, podatelna@tv.vs.sk
Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3; 911 01 Trenčín info.tn@minv.sk, podatelna.tn@minv.sk, podatelna@tn.vs.sk
Okresný úrad Trenčín - Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom Bratislavská 380/31; 018 41 Dubnica nad Váhom info.tn@minv.sk, podatelna.tn@minv.sk, podatelna@tn.vs.sk
Okresný úrad Trenčín - Stále pracovisko v Ilave Mierové námestie 81/18; 019 01 Ilava info.tn@minv.sk, podatelna.tn@minv.sk, podatelna@tn.vs.sk
Okresný úrad Trnava Kollárova 8; 917 02 Trnava info.tt@minv.sk, podatelna.tt@minv.sk, podatelna@tt.vs.sk
Okresný úrad v Košiciach Komenského 52; 041 26 Košice - Sever info.ke@minv.sk, podatelna.ke@minv.sk, podatelna@ke.vs.sk
Okresný úrad Veľký Krtíš Nám. A. H. Škultétyho 11; 990 01 Veľký Krtíš info.vk@minv.sk, podatelna.vk@minv.sk, podatelna@vk.vs.sk
Okresný úrad Vranov nad Topľou Nám. slobody 5; 093 01 Vranov nad Topľou podatelna.vt@minv.sk, podatelna@vt.vs.sk
Okresný úrad Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 8; 965 01 Žiar nad Hronom podatelna.zh@minv.sk, podatelna@zh.vs.sk
Okresný úrad Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica Križovatka 4; 969 54 Banská Štiavnica podatelna.zh@minv.sk, podatelna@zh.vs.sk
Okresný úrad Žiar nad Hronom - pracovisko Žarnovica Bystrická 53; 966 81 Žarnovica podatelna.zh@minv.sk, podatelna@zh.vs.sk
Okresný úrad Žilina Janka Kráľa 4; 010 40 Žilina info.za@minv.sk, podatelna.za@minv.sk
Okresný úrad Žilina - Pracovisko Kysucké Nové Mesto Litovelská 1218; 024 01 Kysucké Nové Mesto info.za@minv.sk, podatelna.za@minv.sk
Okresný úrad Zlaté Moravce Sládkovičova 3; 953 01 Zlaté Moravce info.zm@minv.sk, podatelna.zm@minv.sk, podatelna@zm.vs.sk
Okresný úrad Zvolen Nám. SNP 35/48; 961 08 Zvolen info.zv@minv.sk, podatelna.zv@minv.sk, podatelna@zv.vs.sk
Okresný úrad Zvolen - Pracovisko v Detve J.G.Tajovského 1462/9; 962 12 Detva info.dt@minv.sk, podatelna.dt@minv.sk, podatelna@dt.vs.sk
Okresný úrad Zvolen - Pracovisko v Krupine ČSA 2190/3; 963 01 Krupina info.ka@minv.sk, podatelna.ka@minv.sk, podatelna@ka.vs.sk
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A; 821 08 Bratislava podatelna@155.sk, sekretariat@155.sk
Oravské Kultúrne Stredisko Bysterecká 1263/55; 026 01 Dolný Kubín osvetadk@osvetadk.sk, zabensky@osvetadk.sk