Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Praktická škola, Poprad Partizánska 2; 058 01 Poprad skola@ospp.svcmi.sk
Praktická škola, Považská Bystrica Sídl. SNP 1653/152; 017 01 Považská Bystrica spzaklsk@stonline.sk
Praktická škola, Prakovce Breziny 256; 055 62 Prakovce oui.prakovce@stonline.sk
Praktická škola, Prešov, Masarykova 11175/20C Masarykova 11175/20C; 080 01 Prešov szs@slovanet.sk
Praktická škola, Prešov, Matice slovenskej 11 Matice slovenskej 11; 080 01 Prešov skola@osmspo.svcmi.sk
Praktická škola, Prievidza, Nábr. J. Kalinčiaka 4 Nábr. J. Kalinčiaka 4; 971 01 Prievidza skola@oupd.edu.sk
Praktická škola, Prievidza, Úzka 2 Úzka 2; 971 01 Prievidza skolaspecialna@mail.t-com.sk
Praktická škola, Púchov Športovcov 1461/17; 020 01 Púchov szspu@szspv.edu.sk
Praktická škola, Rimavská Sobota, Bottova 13 Bottova 13; 979 01 Rimavská Sobota skola@szsrs.edu.sk
Praktická škola, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 24 Hviezdoslavova 24; 979 01 Rimavská Sobota szsmrs@gmail.com
Praktická škola, Sabinov SNP 15; 083 01 Sabinov skola@ossnpsb.svcmi.sk
Praktická škola, Šaľa Krátka 11; 927 01 Šaľa skola@salaspojenaskola.sk
Praktická škola, Senec Trnavská 2; 903 01 Senec ss.senec@gmail.com
Praktická škola, Senica Brezová 1; 905 01 Senica smsi@stonline.sk
Praktická škola, Sládkovičovo Školská 212; 925 21 Sládkovičovo as@szssladkovicovo.edu.sk
Praktická škola, Snina Palárikova 1602/1; 069 01 Snina ouisnina@stonline.sk
Praktická škola, Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 25; 052 01 Spišská Nová Ves szsfabsn@gmail.com
Praktická škola, Spišské Vlachy Partizánska 13; 053 61 Spišské Vlachy spojenaskolaspv@gmail.com
Praktická škola, Stará Ľubovňa Levočská 22; 064 01 Stará Ľubovňa riaditel@ousl.edu.sk
Praktická škola, Topoľčany Tovarnícka 1632; 955 01 Topoľčany ssi.topolcany@gmail.com
Praktická škola, Trebišov Poľná 1; 075 01 Trebišov skola@ouitv.svcmi.sk
Praktická škola, Trenčianska Teplá M. R. Štefánika 323/1; 914 01 Trenčianska Teplá prsitt@mail.t-com.sk
Praktická škola, Trenčín Ľudovíta Stárka 12; 911 05 Trenčín szsivp@stonline.sk
Praktická škola, Trnava, Beethovenova 27 Beethovenova 27; 917 08 Trnava
Praktická škola, Trnava, Čajkovského 50 Čajkovského 50; 917 08 Trnava