Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Reedukačné centrum, Vráble Nám. kpt. Nálepku 613; 952 01 Vráble rcvrable@gmail.com
Reedukačné centrum, Zlaté Moravce Prílepská 6; 953 01 Zlaté Moravce reedukacnydomov@stonline.sk
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147; 949 65 Nitra peter.singer@rsucnr.sk
Regionálne cesty Bratislava, a.s. Čučoriedková 6; 827 12 Bratislava maria.rajtova@rcba.sk
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Záhradnícka 19; 971 01 Prievidza hnos@hnos.tsk.sk
Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petőfiho 2; 945 01 Komárno osveta.komarno@gmail.com
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach F. Hečku 25; 934 47 Levice sadovska@roslevice.sk
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch SNP 32; 940 62 Nové Zámky ROSNZ@ROSNZ.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave Ružinovská 8; 820 09 Bratislava - Ružinov ruvzba@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 8; 972 01 Bojnice ruvzpd@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1; 975 56 Banská Bystrica ruvzbb@vzbb.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove Kuzmányho 18; 085 67 Bardejov bj.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci Palárikova 1156; 022 01 Čadca ca.info@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne Nemocničná 12; 026 01 Dolný Kubín ruvzdk@uvzsr.sk, riaditel@ruvzdk.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067/32; 929 01 Dunajská Streda ds.ruvz@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante Hodská 2352/62; 924 81 Galanta ruvzga@uvzsr.sk, ga.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 26. novembra 1507/2; 066 18 Humenné hn.ruvz@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne Mederčská 39; 945 01 Komárno ruvzkn@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ústredné pracovisko Ipeľská 1; 040 11 Košice - Západ ke.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach Komenského 4; 934 38 Levice lv.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lipt. Mikuláši Štúrová 36; 031 80 Liptovský Mikuláš lm.sekretariat@uvzsr.sk, lm.riaditel@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petőfiho 1; 984 38 Lučenec lc.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine Kuzmányho 27; 036 80 Martin ruvzmt@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach Sama Chalupku 5; 071 01 Michalovce mi.sekretariat@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Štefánikova tr. 58; 949 63 Nitra nr.sekretariat@uvzsr.sk