Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok Scota Viatora 6; 034 01 Ružomberok skolnikova@suvrk.edu.sk
Škola v prírode, Dobrá Voda Dobrá Voda 150; 919 54 Dobrá Voda svpvoda@zupa-tt.sk
Škola v prírode, Kysak Kysak č.315; 044 81 Kysak skola@svpkysak.svcmi.sk
Škola v prírode, Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148; 020 55 Lazy pod Makytou zslazy@zslazy.edu.sk
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján Piesočná 798; 908 71 Moravský Svätý Ján piesocna@zupa-tt.sk
Škola v prírode, Trenčianske Jastrabie Patrovec 249; 913 22 Trenčianske Jastrabie svp.patrovec@tsk.sk
Škola v prírode, Vysoké Tatry Tatranská Lesná 3/8; 059 60 Vysoké Tatry sekretariat@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica Tajovského 25; 975 73 Banská Bystrica svs@svsbb.sk
Školské výpočtové stredisko Bratislava - Staré Mesto Štetinova 2; 811 06 Bratislava - Staré Mesto info@svsba.sk
Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš Hurbanova 6; 031 01 Liptovský Mikuláš svs@svslm.sk
Školské výpočtové stredisko Michalovce Špitálska 8; 071 92 Michalovce info@svsmi.sk
Školské výpočtové stredisko Piešťany Bernolákova 14; 921 69 Piešťany mail@svspn.sk
Slovak Business Agency Miletičova 23; 821 09 Bratislava agency@sbagency.sk, mikropozicky@sbagency.sk
Slovak Lines, a.s. Mlynské nivy 31 ; 821 09 Bratislava sekretariat@slovaklines.sk, evozarova@slovaklines.sk
Slovenská advokátska komora Kolárska 4; 813 42 Bratislava - Staré Mesto office@sak.sk
Slovenská agentúra pre cestovný ruch Nám. Ľ. Štúra 1; 974 05 Banská Bystrica sacr@sacr.sk, info@mindop.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Drotárska cesta 46; 811 02 Bratislava info@slovakaid.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17; 821 01 Bratislava - Ružinov sario@sario.sk
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Tajovského 28; 975 90 Banská Bystrica informacie@sazp.sk
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49; 814 38 Bratislava malik@up.upsav.sk
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A; 824 84 Bratislava - Ružinov info@sepsas.sk
Slovenská filharmónia Medená 3; 811 02 Bratislava filharmonia@filharmonia.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27; 827 99 Bratislava - Ružinov office@siea.gov.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia Karloveská 2; 842 22 Bratislava - Karlova Ves sizp@sizp.sk
Slovenská kancelária poisťovateľov Trnavská cesta 82; 826 58 Bratislava - Ružinov skp@skp.sk