Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Slovensko IT, a. s. Štúrova 27; 040 01 Košice info@slovenskoit.sk
Slovenský filmový ústav Grösslingova 32; 811 09 Bratislava - Staré Mesto sfu@sfu.sk
Slovenský historický ústav v Ríme Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava tajomnik@shur.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17; 833 15 Bratislava shmu@shmu.sk
Slovenský inštitút v Berlíne - Nemecko Hildenbrandstrasse 25; 107 85 Berlin, Nemecko slowakisches.institut@botschaft-slowakei.de
Slovenský inštitút v Budapešti - Maďarsko Rákoczi út. 15; 010 88 Budapest, Maďarsko sibp@t-online.hu, si.budapest@mzv.sk
Slovenský inštitút v Moskve - Rusko ul. 2 Brestská 27, 125-056 Moskva; 123 56 Rusko si@moskva.mfa.sk
Slovenský inštitút v Paríži - Francúzsko Rue du Ranelagh 125; 750 16 Paris, Francúzsko institut.slovaque@dial.oleane.com, polakovicova@amb-slovaquie.fr
Slovenský inštitút v Prahe - Česko Jilská 450/16; 110 00 Praha, Česká republika slovensky_institut@iol.cz
Slovenský inštitút v Ríme - Taliansko Via dei Colli della Farnesina 144; 001 35 Roma, Taliansko is@roma.mfa.sk
Slovenský inštitút vo Varšave - Poľsko ul. Krzywe Kolo 12/14a; 002 70 Warszawa, Poľsko instytut_slowacki@wp.pl
Slovenský inštitút vo Viedni - Rakúsko Wipplingerstraße 24-26; 010 10 Wien, Rakúsko si.wien@gmx.at
Slovenský ľudový umelecký kolektív Balkánska 31; 853 08 Bratislava sluk@sluk.sk
Slovenský národný archív Drotárska cesta 42; 817 01 Bratislava - Staré Mesto archiv.sna@minv.sk
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a; 825 11 Bratislava - Ružinov spp@spp.sk
Slovenský pozemkový fond Krížna 52; 821 08 Bratislava - Ružinov sekretariat@pozfond.sk
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8; 969 55 Banská Štiavnica gr@svp.sk
Slovenský zväz bytových družstiev Palárikova 16; 812 60 Bratislava - Staré Mesto szbd@nextra.sk
Sociálna poisťovňa – ústredie Ul. 29. augusta č. 8; 813 63 Bratislava podatelna@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica Kapitulská 27; 974 26 Banská Bystrica banskabystrica@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov Hurbanova 6; 085 46 Bardejov bardejov@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Záhradnícka 31, 153; 829 02 Bratislava - Staré Mesto bratislavamesto@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca Štúrova 2078; 022 01 Čadca cadca@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín Aleja slobody 1878; 026 01 Dolný Kubín dolnykubin@socpoist.sk
Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda Galantská cesta 693/5; 929 01 Dunajská Streda dunajskastreda@socpoist.sk